Železnohorský region

Aktuality

auditAktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP

Do 16. 12. 2019 12:00 hod. přijímáme Vaše připomínky či návrhy k cílům pro jednotlivé priority Strategického rámce MAP, které byly odsouhlaseny pracovními skupinami a realizačním týmem na svých jednáních. 

SRAktualizace Strategického rámce MAP

Do 27. 3. 2020 12:00 hod. přijímáme Vaše připomínky či návrhy k aktualizaci Strategického rámce MAP.


RTSetkání realizačního týmu
Realizační tým se schází pravidelně min. 4x do roka, mj. připravuje aktualizaci dokumentů MAP II a implementační aktivity pro školy. 
llAktualizace Strategického rámce MAP

Do 14. 10. 2020 přijímáme Vaše připomínky či návrhy k aktualizaci Strategického rámce MAP.

llAktualizace Strategického rámce MAP

Do 30. 9. 2021 přijímáme Vaše připomínky či návrhy k aktualizaci Strategického rámce MAP.

MAS Železnohorský region