Železnohorský region

Jednání ŘV 11. 11. 2021

Dne 11. 11. 2021 proběhlo osobní jednání Řídicího výboru ve Valech. V rámci tohoto jednání došlo ke schválení 7. aktualizace Strategického rámce MAP ORP Přelouč do r. 2023, akčního plánu na roky 2022-2023, 3. průběžné sebehodnotící zprávy a změny člena ŘV. Přítomní byli dále seznámeni se stavem implementačních aktivit a následujícími důležitými termíny.

MAS Železnohorský region