Železnohorský region

Turistické

Krajina regionu plynule přechází od rybníků, malebných potůčků a říček přes zvlněné podhůří Železných hor s bohatým výskytem smíšených lesů až po vrcholky Železných hor se svojí dominantou, impozantní zříceninou hradu Lichnice nedaleko Sečské přehrady.

Členitá krajina podhůří a Železných hor je jako stvořena pro vznik naučných a vlastivědných stezek, jejichž počet a pestrost se stále zvyšuje. Toulky přírodou lze absolvovat pěšky, na kole, na koni či v zimě na běžkách. Rybařit či koupat se můžete v místních tocích či rybnících.

S místní historií keltského osídlení se seznámíte v Archeoskanzenu v Nasavrkách. Architektonické skvosty jsou spjaty s významnými rody Auersperků, Gerštorfů či Thunů.

Rozvoj regionu v oblasti lokální ekonomiky a venkovské turistiky jde ruku v ruce s ochranou přírody, ekologickou výchovou, obnovou přirozených center obcí, podporou místních služeb a návratem k tradiční životním hodnotám a jejich formám.


Naše aktivity:
 • Služby místního destinačního managementu ČR
  Vydávání propagační materiálů o regionu: mapy, publikace, stolní kalendář, zpravodaj, videospoty…
  Zpracování nabídky ve formě turistických balíčků a podkladů pro exkurze
  Správa a tvorba databáze služeb
  Správa a tvorba fotobanky
 • Tvorba a správa systému certifikace, marketingu a odbytu místní produkce ŽELEZNÉ HORY regionální produkt
  Vydávání propagačních materiálů: noviny Doma v Železných horách, katalog produktů
  Koordinace zvyšování konkurenceschopnosti lokální ekonomiky
  Podpora místních služeb a návrat k tradiční životním hodnotám
 • Osvěta a vzdělávání při zvyšování kvality lokálních služeb
  Poradenství v rámci Českého systému kvality služeb (region je držitelem certifikátu I. a II. Stupně)
  Rozvoj systému výměny informací napříč sférami – regiony – subjekty - lidmi
  Realizace Programů pro školy včetně pracovních listů
  Koordinace obnovy přirozených center obcí s odborníky

Pro podrobné informace a propagační materiály kontaktujte kancelář Železnohorského regionu nebo jakékoli informační centrum na jeho území, viz. sekce „infoservis“.

Železnohorský region je zakládajícím členem turistických oblastí Chrudimsko-Hlinecko a Pardubicko, které koordinují cestovní ruch v širších souvislostech.
MAS Železnohorský region