Železnohorský region

Venkovské výstavní expozice

Dotační titul:                                       Program obnovy venkova Pardubický kraj 2018
Dotační titul:                                       7

Harmonogram projektu:
Přípravná činnost projektu:                                1. 11. 2019 – 31. 5. 2020 
Zahájení fyzické realizace projektu:                   1. 6. 2020 - 30. 4. 2021 
Ukončení, vyhodnocení a vyúčtování projektu:  nejpozději do 30. 6. 2021 

Celkové výdaje projektu MAS ŽR:     1 036 000,00 Kč

Dotace MAS ŽR:                                     589 000,00 Kč

Cíl projektu: vytvořit pro návštěvníky a školy výstavní expozice v rámci celoživotního vzdělávání a zvýšení sounáležitosti s Železnohorským regionem. Vyzdvižení místních zajímavostí.
Výstavní expozice budou na témata: zajímavý místní občan (nežijící, žijící), zajímavý místní objekt (historický, novodobý), zajímavý místní zvyk, zajímavá místní sbírka předmětů především z oblasti zemědělství, přírody, řemeslné tvorby, venkovského života aj.
MAS ŽR vydá souborný informační leták o venkovských výstavních expozicích. Podkladem budou předané popisy obsahu a tématu expozic od realizátorů.

Hlavní přínosy:
• Obnova a údržba občanské vybavenosti veřejného prostoru, péče o krajinu
• Podpora komunitního života v obcích (obyvatelé budou zapojeni do tvorby obsahu expozic)
• Nové formy prezentace obcí, subjektů, území regionu
• Vytvoření expozic v rámci celoživotního vzdělávání

Výstupy projektu MAS ŽR:

Venkovské výstavní expozice vzniknou v následujících členských obcích na pozemcích a v objektech v majetku obcí nebo majetkové vztahy budou vyřešeny uzavřenými smlouvami o pronájmu či písemnými souhlasy vlastníků:

1) Bukovina u Přelouče
Téma: historie místních mlynářů
Interierová expozice - bývalý mlýn u rybníka

2) Čepí
Téma: historie obce a místních občanů
Interierová expozice - Obecní dům v centru obce

3) Valy
Téma: expozice přírody - ovocný sad krajových odrůd
Exterierová expozice: Veřejné prostranství obce Valy

4) Klešice
Téma: historie místních mlýnů
Exterierová a interiérová expozice – prostory před objekty historických mlýnů, multifunkční obecní dům v centru obce

5) Ronov nad Doubravou
Téma: historické osobnosti a místní významné subjekty
Interierová expozice – historický objekt na náměstí vedle radnice

6) Třebosice
Téma: prehistorie a historie obce
Interierová expozice – dřevěná historická zvonice v centru obce na historickém náměstí

7) Heřmanův Městec
Téma: expozice příběhů místních lidí
Interierová expozice – prostory Železnohorského regionu v multifukčním objektu na hlavním náměstí

Výzva pro sběr žádostí po kliknutí zde.

MAS Železnohorský region