Železnohorský region

Setkání realizačního týmu

RT
Realizační tým se schází pravidelně min. 4x do roka, mj. připravuje aktualizaci dokumentů MAP II a implementační aktivity pro školy. 
Poslední setkání proběhlo za tradiční hojné účasti dne 25. 8. 2020.
MAS Železnohorský region