Železnohorský region

ABC pro místní výrobce

Dotační titul: Program rozvoje venkova 2007 - 2013
Číslo prioritní osy: 4.2.b)
Název prioritní osy: Realizace projektů spolupráce

Datum zahájení projektu: prosinec 2013
Datum ukončení projektu: listopad 2014

Celkové výdaje projektu: 255 543,00 Kč
Dotace: 229 989,00 Kč

Partnerské MAS:
Místní akční skupina POHODA venkova (KMAS) - ČR
MAS Železnohorský region (PMAS) - ČR
Association Cesu rajona lauku partneriba (PMAS)- Lotyšsko
Association SATEKA (PMAS)- Lotyšsko
Vidzeme Rural Partnership "Brasla" (PMAS)- Lotyšsko
Public and private partnership society "Zied zeme" (PMAS)- Lotyšsko
Madona Municipality Foundation (PMAS) - Lotyšsko
Kedainiai district local action group (PMAS) - Litva
Local action group "Pajurio kraštas" (PMAS) - Litva

Výstupy projektu:
- úvodní studijní pobyt zahraničních zástupců v regionech ČR
- vytvoření zrcadlového systému certifikace pro zahraniční partnery
- vytvoření filmových skečů o regionálních producentech
- mezinárodní seminář o reg. produktech v Lotyšsku
- mezinárodní seminář o reg. produktech v Litvě
- mezinárodní seminář o reg. produktech v České republice
- vytvoření studijních materiálů pro zahraniční producenty - publikace
- mezinárodní setkání výrobců v České republice
- závěrečné mezinárodní setkání výrobců v Lotyšsku
- předvedení vzorků místních výrobků v Lotyšsku
- dvě mezinárodní výstavy v Litvě

MAS Železnohorský region