Železnohorský region

Jednání ŘV 16. 10. 2019

ŘV 16.10.2019

Dne 16. 10. 2019 proběhlo jednání Řídicího výboru v Cholticích. V rámci tohoto jednání došlo ke schválení aktualizované Analytické části MAP, vize a priorit MAP II, seznamu a harmonogramu evaluací a 1. průběžné sebehodnotící zprávy. Přítomní byli dále seznámeni se stavem implementačních aktivit a s důležitými termíny.

MAS Železnohorský region