Železnohorský region

Jednání ŘV a PS 27. 3. 2019

ŘV

Dne 27. 3. 2019 se v Zámecké restauraci v Cholticích uskutečnil workshop o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání. Došlo tak k realizaci aktivity 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru. Následovalo jednání členů Řídicího výboru (ŘV), kde byl mj. schválen aktualizovaný Strategický rámec MAP ORP Přelouč. Poté bylo zahájeno jednání pracovních skupin (PS), zde byl mj. diskutován agregovaný popis potřeb škol.

Výstupy z jednání: Zápis z jednání, aktualizovaný Strategický rámec MAP v ORP Přelouč v sekci Dokumenty/výstupy. Prezentace z jednání v sekci Jednání.

MAS Železnohorský region