Železnohorský region

Klidové zóny místních hřbitovů

VÝZVA PRO ŽADATELE

Cíl aktivit: vytvořit z místních hřbitovů a navazujících ploch příjemné, klidové a veřejnosti otevřené zóny, které lze využít i k běžnému odpočinku, komunitnímu setkávání všech občanů i jako cíl příjemných procházek.

Žadatel: obec na území MAS ŽR

Podmínky pro žadatele:
• žadatel, v případě že bude vybrán k realizaci, v rámci detailní přípravy lokality před realizací v r. 2021 může využít bezplatnou konzultaci s architektem

Míra dotace: max. 70% z celkových nákladů
Výše dotace: min. 50000,-Kč, max. 100000,-Kč
(bude upřesněna po schválení na jaře 2021)
Termín realizace: 06 – 10/2021

Popis lokalit:
• aktivity musí být realizovány na pozemku v majetku obce nebo obec doloží nájemní smlouvu min. do r. 2027
• veškeré drobné stavební práce musí být ve formě oprav či běžné údržby/výměny (nelze zahrnout novu výstavbu či rekonstrukci)
• nejvhodnější je záměr zahrnující kombinaci více drobnějších aktivit tak, aby lokalita hřbitova byla zkvalitněna jako funkční celek

Uznatelné náklady (neinvestice - prvky do 40000,-Kč bez DPH/1ks):
• terénní úpravy a členění ploch z přírodních materiálů
• oprava pochůzných chodníčků
• oprava míst pro parkování či kontejnery
• obnova hřbitovních zdí
• obnova drobných staveb, jenž jsou součástí hřbitovních zdí
• obnova/výměna vstupních vrat a branek
• obnova/výměna osvětlení
• regenerace a výsadba zeleně jak v areálu hřbitova, tak v přilehlém okolí, podél přístupových cest (aleje), klidové háje, památné stromy
• vytvoření květinových záhonů a keřových partií
• obnova architektonických děl
• osazení a vytvoření prvků z přírodních materiálů (kámen, dřevo, kov…)
• osazení odpočinkového mobiliáře (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše…)
• osazení informačních panelů, vývěsek…aj.
další neuvedené náklady lze konzultovat s K.Korejtkovou nebo M.Písařem

Termín předložení žádosti: do 4.11.2020
Forma předložení žádosti: zaslat podklady e-mailem na mas@zeleznohorsky-region.cz
• Kopie LV s vyznačením čísla pozemku a zákresem předmětné lokality do mapového podkladu
• Bodový popis záměru, co bude v lokalitě vytvořeno s rámcovým položkovým rozpočtem
• Celkové doporučené náklady (min. 72000,-Kč, max. cca 150000 – 200000,-Kč)

Hodnotící kritéria pro výběr žádostí:
1) Dle počtu obyvatel v obci (od minima do maxima)
2) Dle termínu předložení žádosti


Výzva pro sběr žádostí po kliknutí zde.

MAS Železnohorský region