Železnohorský region

Aktualizace Strategického rámce MAP - investiční záměry

Aktualizace Strategického rámce MAP - investiční záměry

MAS ŽR chystá aktualizaci Strategického rámce Místního akčního plánu (SR MAP) rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč, kde jsou uvedeny investiční záměry škol, školských zařízení či organizací neformálního a zájmového vzdělávání.

Pokud budete chtít realizovat investiční projekt z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), musí být tento uveden právě ve SR MAP ORP Přelouč. Zkontrolujte si tak, zda se tam nachází i Váš projekt, který byste chtěli příp. v budoucnu realizovat - pokud ne, zašlete nám do konce února 2018 nezávaznou informaci k doplnění: NÁZEV PROJEKTU - OČEKÁVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY V KČ - OČEKÁVANÝ TERMÍN REALIZACE. My se Vám poté ozveme a společně příp. doladíme potřebné. Pokud jste již nějaký projekt z uvedených realizovali, prosíme též o Vaše sdělení.

Aktualizovaný Strategický rámec MAP (SR MAP) bude schvalován na Řídicím výboru v březnu 2019, nyní tak máte šanci zařadit do něj i nově zamýšlené projekty. Další příp. schvalování investičních záměrů bude probíhat nejdříve po 6 měsících, tj. příp. v září 2019.

Kontaktní e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz.

MAS Železnohorský region