Železnohorský region

Aktualizace Strategického rámce MAP - investiční záměry

SR MAP

MAS ŽR chystá aktualizaci Strategického rámce Místního akčního plánu (SR MAP) rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč, kde jsou uvedeny investiční záměry škol, školských zařízení či organizací neformálního a zájmového vzdělávání.

Pokud budete chtít realizovat investiční projekt z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), musí být tento uveden právě ve SR MAP ORP Přelouč. Zkontrolujte si tak, zda se tam nachází i Váš projekt, který byste chtěli příp. v budoucnu realizovat - pokud ne, zašlete nám do konce února 2018 nezávaznou informaci k doplnění: NÁZEV PROJEKTU - OČEKÁVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY V KČ - OČEKÁVANÝ TERMÍN REALIZACE. My se Vám poté ozveme a společně příp. doladíme potřebné. Pokud jste již nějaký projekt z uvedených realizovali, prosíme též o Vaše sdělení.

Aktualizovaný Strategický rámec MAP (SR MAP) bude schvalován na Řídicím výboru v březnu 2019, nyní tak máte šanci zařadit do něj i nově zamýšlené projekty. Další příp. schvalování investičních záměrů bude probíhat nejdříve po 6 měsících, tj. příp. v září 2019.

Kontaktní e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz.

MAS Železnohorský region