Železnohorský region

Komunitní zahrady, parky a zákoutí

Dotační titul:                                     Program obnovy venkova Pardubický kraj 2018

Dotační titul: 
                                   7

Harmonogram projektu:
Přípravná činnost projektu:                                 1. 11. 2018 – 31. 5. 2019 
Zahájení fyzické realizace projektu:                    1. 6. 2019 - 31. 10. 2019 
Ukončení, vyhodnocení a vyúčtování projektu:   nejpozději do 31. 12. 2019

Celkové výdaje projektu MAS ŽR:     1 333 052,40 Kč

Dotace MAS ŽR:                                     830 000,00 Kč

Cíl projektu: vytvořit ve veřejném prostoru a krajině místa pro přirozené setkávání obyvatel regionu či místa pro pořádání „sousedských“ akcí a slavností, a tím podpořit znovuobnovení osobní a přirozené komunikace mezi obyvateli napříč věkovými či zájmovými skupinami

Hlavní přínosy:
• Vytvoření míst pro přirozené setkávání obyvatel regionu
• Podpora znovuobnovení osobní a přirozené komunikace mezi obyvateli napříč věkovými či zájmovými skupinami
• Obnova veřejného prostoru a péče o krajinu
• Nové formy prezentace obce, území regionu
• Zvýšený počet pořádaných akcí v regionu

Výstupy projektu MAS ŽR:
1) Choltice 
2) Mladoňovice 
3) Stolany 
4) Kněžice 
5) Libkov 
6) Běstvina 
7) Jezbořice 

Lokality byly vytvořeny vhodnou kombinací terénních úprav, regenerace a výsadby zeleně s důrazem na památné či ovocné stromy, vytvořením květinových či bylinných záhonů, osazení a vytvoření prvků z přírodních materiálů (přírodní labyrinty, amfiteátry, místa pro klidová cvičení), přivedením vody do veřejného prostoru, osazením odpočinkového mobiliáře, osazením informačních panelů, aj.

Výzva pro sběr žádostí po kliknutí zde.

MAS Železnohorský region