Železnohorský region

Aktualizace Strategického rámce MAP - investiční záměry

MAS ŽR opět chystá aktualizaci Strategického rámce Místního akčního plánu (SR MAP) rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč, kde jsou uvedeny investiční záměry škol, školských zařízení či organizací neformálního a zájmového vzdělávání.

Pokud budete chtít realizovat investiční projekt z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), musí být tento uveden právě ve SR MAP ORP Přelouč. Zkontrolujte si tak, zda se tam nachází i Váš projekt, který byste chtěli příp. v budoucnu realizovat - pokud ne, zašlete nám do konce září 2019 nezávaznou informaci k doplnění: NÁZEV PROJEKTU - OČEKÁVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY V KČ - OČEKÁVANÝ TERMÍN REALIZACE. My se Vám poté ozveme a společně příp. doladíme potřebné. Pokud jste již nějaký projekt z uvedených realizovali, prosíme též o Vaše sdělení.

Aktualizovaný Strategický rámec MAP (SR MAP) bude schvalován na Řídicím výboru v říjnu 2019, nyní tak máte šanci zařadit do něj i nově zamýšlené projekty. Další příp. schvalování investičních záměrů bude probíhat nejdříve po 6 měsících, tj. příp. v dubnu 2020.

Kontaktní e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz.

MAS Železnohorský region