Železnohorský region

Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD

1) Individuální rozhovory se starosty obcí v území působnosti MAS - 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
2) Projednání a představení Programovacího období 2020-2027 – subjektům v území MAS - 23. 1. 2020 - pozvánka, fotogalerie z akce
3) Setkání se zástupci škol a obcí, Heřmanův Městec - 23. 4. 2020 - pozvánka, fotogalerie z akce
4) Dotazníkové šetření se starosty obcí - 1. 5. 2020 – 30. 6. 2020
5) Dotazníkové šetření v rámci členů, partnerů a subjektů v území MAS - 1. 7. 2020 – 30. 9. 2020
6) Anketní šetření na webu MAS - 1. 7. – 30. 9. 2020
7) Jednání fokusní skupiny a pracovních skupin MAS, Heřmanův Městec - 25. 8. 2020 - pozvánka, fotogalerie z akce
8) Sběr podnětů v rámci komunitní akce
           - Odborný seminář Otevřená krajina v Cholticích - 16. 6. 2020 - pozvánka, fotogalerie z akce
           - Dny Železnohorského regionu v Ostřešanech - 27. 8. 2020 - pozvánka, fotogalerie z akce
           - Železnohorský region žije v Atc. Konopáč - 18. 9. 2020 - pozvánka, fotogalerie z akce
           - Železnohorský region – návrat ke kořenům v Cholticích - 25. 9. 2020 - pozvánka, fotogalerie z akce
9) Individuální rozhory se subjekty z území MAS ŽR, členy, partnery a dalšími 1. 10. 2020 – 30. 4. 2021
10) Setkání se zástupci škol a obcí, Choltice - 8. 12. 2020 - pozvánka, fotogalerie z akce
11) Jednání fokusní skupiny a pracovních skupin MAS, Choltice - 2. 3. 2021 - pozvánka, fotogalerie z akce
12) Veřejné projednání návrhu strategie a koncepční části SCLLD  on-line - 16. 3. 2021 - pozvánka, printsreen z projednání
13) Projednání SCLLD a koncepční části s veřejností – on-line 25. 5. 2021 - pozvánka, printsreen z projednání
14) Setkání členů a partnerů MAS ŽR, Svinčany - 17. 6. 2021 - pozvánka, fotogalerie z akce
15) Schválení koncepční části a strategických a specifických cílů SCLLD Valnou hromadou 22. 6. 2021 - zápis

MAS Železnohorský region