Železnohorský region

002 Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství

Práce na přípravě dokumentu byly zahájeny již v druhé polovině roku 2019, kdy byly stanoveny pracovní skupiny pro dané období. V r. 2020 proběhlo plošné dotazníkové šetření – výstupy byly podkladem pro zahájení příprav na socioekonomické analýze území, vzešel z něho kvalitní zásobník projektů. Mimo zapojení veřejnosti má MAS uzavřené dohody s významnými partnery do focus-group (Univerzita Pardubice, KHK Pardubického kraje, ODM Chrudimsko-Hlinecko a Pardubicko, ARZ, AOPK, aj.).

Samotný proces přípravy SCLLD probíhá na několika úrovních:

MAS Železnohorský region