Železnohorský region

3) Projednání s veřejností a představení stanovených závěrů

Projednání s veřejností a představení stanovených závěrů probíhalo, jako součást osvětových akcí pro veřejnost, či v rámci celoživotního vzdělávání Univerzita III. věku, v rámci jednání členských mikroregionů, aj.

Veřejné projednání strategie proběhlo na následujících akcích regionu:

- Odborný seminář Otevřená krajina v Cholticích - 16. 6. 2020 - pozvánka, fotogalerie z akce
- Dny Železnohorského regionu v Ostřešanech - 27. 8. 2020 - pozvánka, fotogalerie z akce
- Železnohorský region žije v Atc. Konopáč - 18. 9. 2020 - pozvánka, fotogalerie z akce
- Železnohorský region – návrat ke kořenům v Cholticích - 25. 9. 2020 - pozvánka, fotogalerie z akce

MAS Železnohorský region