Železnohorský region

Aktuality

V pátek 16. května 2003 se z iniciativy Ondřeje Kudrnáče, člena rady Pardubického kraje, a pracovníků odboru regionálního rozvoje ve velkém jednacím sále Krajského úřadu uskutečnilo jednání pracovníků informačních středisek Pardubického kraje.
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 17.05.2003]
Ve středu 4. září 2002 přijede do Pardubic mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace Igor Savolskiy.
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 03.09.2002]
Někteří krajští radní v čele s hejtmanem Pardubického kraje Romanem Línkem zahájili dnes dopoledne školní rok 2002/03.
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 02.09.2002]
Lidové slavnosti propagující kulturu a podnikání v Pardubickém kraji se uskuteční 7. září 2002 na hradě Svojanov.
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 30.08.2002]
Z rozpočtu Pardubického kraje se poskytují také dotace na podporu sportovních činností. Jedná se o materiální technické zabezpečení projektů, hromadnou dopravu osob a materiálu na akce, zajištění služeb v souvislosti s realizací projektu, ubytování a stravování účastníků akce či tisk metodických a propagačních...
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 22.08.2002]
Na koordinační linku pomoci zřízenou Pardubickým krajem se k dnešnímu dni obrátilo 31 obcí, 3 firmy a 4 další subjekty s nabídkou konkrétní pomoci. Jde především o materiální a finanční pomoc, ale také o dobrovolníky.
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 22.08.2002]
Podobně jako kraji Jihočeskému pomůže Pardubický kraj i Ústecku. Radní Pardubického kraje uvolnili 15.8.2002 na svém jednání částku 1 milion Kč na humanitární pomoc povodněmi postiženým oblastem. Za prvních 500 000,- Kč již byly nakoupeny desinfekční, čistící a hygienické potřeby pro Jihočeský kraj,...
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 21.08.2002]
Na výzvu hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, aby obce, podniky a další subjekty pomohly postiženým povodněmi již zareagovalo mnoho lidí. Na koordinační linky pomoci se obracejí především starostové obcí, kteří většinou nabízejí pomoc finanční. Kromě té ale posílají do postižených oblastí i dezinfekční...
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 20.08.2002]
Rada Pardubického kraje schválila na dnešním jednání granty na podporu protidrogové politiky. Do grantového řízení se přihlásilo celkem 37 projektů. V prvním kole byly všechny žádosti z formálního hlediska posouzeny krajskou protidrogovou koordinátorkou. Ve druhém kole projednala žádosti Komise Rady...
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 19.08.2002]
Pardubický kraj již vypravil do povodní postižených jižních Čech kamion s humanitární pomocí. Jednalo se o balíčky s desinfekčními a hygienickými prostředky a dalšími pomůckami v celkové hodnotě 500 000,- Kč.
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 19.08.2002]
Ke zpracování Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického kraje doporučila výběrová komise firmu IREAS, Institut strukturální politiky o. p. s. z Prahy. To také Rada Pardubického kraje schválila.
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 16.08.2002]
Pardubický kraj zareagoval na současnou situaci v povodněmi postižených oblastech a rozhodl se jim pomoci. Krajští radní rozhodli, že do postižených oblastí zamíří celkem 1 milion Kč z rozpočtu Pardubického kraje.
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 15.08.2002]
Rada Pardubického kraje odsouhlasila vypsání soutěže na výběr zhotovitele Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje. Jejím cílem je, v souladu se zákonem, stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu přírody a vytvořit ekologicky stabilní krajinu a přitom zachovat její biologickou rozmanitost.
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 15.08.2002]
V kanceláři hejtmana Pardubického kraje Romana Línka se ve středu 7. srpna 2002 uskutečnila informativní a koordinační schůzka týkající se výstavby protipovodňové ochrany Pardubic.
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 07.08.2002]
Přes 207 miliónů korun uvolní letos Pardubický kraj na investice do škol a školských zařízení a jejich rekonstrukcí. Do této celkové částky přispívá ze svého rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí a samozřejmě Pardubický kraj.
[celý text] [Krajský úřad Pardubického kraje, zveřejněno 05.08.2002]

MAS Železnohorský region