Železnohorský region

Pardubický kraj pomůže postiženým povodněmi milionem korun

Pardubický kraj zareagoval na současnou situaci v povodněmi postižených oblastech a rozhodl se jim pomoci. Krajští radní rozhodli, že do postižených oblastí zamíří celkem 1 milion Kč z rozpočtu Pardubického kraje.
"Jsem v telefonickém kontaktu s jihočeským hejtmanem, abych získával konkrétní informace o situaci. Jihočeský kraj žádá především dodávku dezinfekčních prostředků, které by mohly být distribuovány postiženému obyvatelstvu", uvedl hejtman Pardubického kraje Roman Línek. Proto do Jihočeského kraje vypraví Pardubický kraj kamion s potřebným materiálem za 500 tisíc Kč. Kamion poveze "balíčky", vycházející z potřeby 1 obytné jednotky se 4 obyvateli na dobu cca 1 týdne po začátku likvidace škod. "Balíčky bude tvořit komplet v ceně cca 10.000,- Kč. Obsahovat budou mimo jiné přípravky jako Savo proti plísním, Chloramin, mýdla a další prostředky", řekl Aleš Boňatovský, tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje. Dle pokynů odpovědných pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje a jeho řídícího krizového štábu bude dohodnut konkrétní termín dodávky a upřesněno místo převzetí. Dodávka se předpokládá až po opadnutí záplav a návratu toků do svých koryt. Vozidlo přepravující věcnou pomoc by měl doprovázet radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Petr Šilar.
Zbývajících 500 tisíc Kč Pardubický kraj rozdělí do poničených krajů následně podle aktuální potřeby.
"Vyzývám obce a města, podniky a další subjekty na území Pardubického kraje, aby pomohly podle svého nejlepšího vědomí a svědomí postiženým obyvatelům a projevily tak přirozenou lidskou solidaritu", řekl hejtman Línek. Na základě rozhodnutí krajských radních byl na krajském úřadě při Bezpečnostní radě Pardubického kraje na oddělení krizového řízení zřízen informační servis pro koordinaci pomoci, kterou nabízejí města a obce Pardubického kraje, podniky či další subjekty. Jeho smyslem je zprostředkovávat cestou tajemníků bezpečnostních rad krajů kontakt mezi dárci z Pardubického kraje a příjemci - městy a obcemi v postižených krajích.
"V praxi to znamená následující. Stačí, když město, obec či podnik z Pardubického kraje napíše nabídku pomoci na náš povodňový e-mail či zavolá na speciální telefonní číslo. Pardubický kraj pak prostřednictvím Bezpečnostních rad krajů zašle tuto nabídku nejpotřebnějším. Ti už dárce sami zkontaktují", vysvětlil hejtman Línek.
Kontakty jsou následující:
Telefon 040 / 60 26 243 (od 7,30 do 16,00 hod. v pracovní dny)

Fax 040 / 60 26 386 (kdykoli)

E-mail pomoc@pardubickykraj.cz
Pardubický kraj také nabízí ubytování poškozeným povodněmi ve školských zařízeních.

Tiskové oddělení KrÚ

Zveřejněno 15.08.2002
MAS Železnohorský region