Železnohorský region

Programy pro školy

PROGRAMY PRO ŠKOLY a zájmová uskupení pracující se školní mládeží

Dovolujeme si Vám představit významný produkt na podporu využívání širokého a zajímavého potenciálu území Regionu Kunětické hory a Železnohorského regionu v Pardubickém kraji.

Produkt byl dlouhodobě tvořen za účasti členů obou uvedených regionů - odborníků ve svých oborech, poskytovatelů služeb, pracovníků informačních center a především pedagogických pracovníků v rámci zkvalitnění a prohloubení spolupráce škol a občanských sdružení, jejichž členy jsou obce a města, neziskové organizace, dobrovolníci a místní podnikatelé především v oblasti cestovního ruchu.

Obě občanská sdružení se zabývají již od r.2005 celkovým rozvojem venkovských oblastí, využíváním místních zdrojů a posílením místního patriotismu.


Jedná se o detailní připravené programy odpovídající rámcovým vzdělávacím plánům pro 1. - 9. ročník základních škol s pružnou modifikací pro školy mateřské, střední a zájmová uskupení pracující se školní mládeží se zaměřením na vlastivědu, přírodopis, zeměpis a ekologickou výchovu. Programy jsou připraveny formou UČIT POZNÁNÍM -  souborem cílených a tématických výletů či exkurzí po Regionu Kunětické hory a Železnohorském regionu v rámci školní či mimoškolní výuky. Programy týkající se poznávání funkce přírody mají formu pozorování unikátního ekosystému, kde by se měl člověk pouze rozhlížet a intenzivně vnímat vztahové (ekologické) věci.

Nabídka je koncipována do ucelených programů: konkrétní ročník, výukové téma, odpovídající předmět, cíl exkurze/výletu s obsahem, definování doplňujících služeb a aktivit navazujících.

Pro každý ročník jsou zpracovány min. 2 pracovní listy. Další pracovní listy a ucelené manuály programů pro vedoucí a pedagogické pracovníky akcí jsou v postupném zpracování, do kterého se můžete zapojit. Dále můžeme nabídnout doplňkové kvízy a jiné zajímavosti.

Programy budou každoročně aktualizovány.

FORMA SPOLUPRÁCE ŠKOL, ZÁJMOVÝCH KOLEKTIVŮ A REGIONŮ

1) Vyberte určitý program
2) Zvolte konkrétní datum
3) Kontaktujte centrálu Železnohorského regionu a dojednejte podrobnosti akce min. 20 dní před zvoleným termínem (v opačném případě nemůžeme garantovat zajištění termínu a funkčnost všech aktivit)

Centrála Železnohorského regionu (ve spolupráci s centrálou Regionu Kunětické hory) vám pomůže doladit detaily akce:
- zajištění vstupů do objektů mimo otevírací hodiny
- zajištění odborných průvodců v lokalitě
- zajištění kontaktů na místní spolky a organizace, regionální výrobce a tradiční řemeslníky, odborníky k daným tématům
- vybavení pracovními listy, kvízy a manuály (v případě, že jsou uvedeny v programech)
- vybavení propagačními a doplňkovými materiály k akci
- dopracování nabídky dalších neuvedených aktivit a služeb ke zvolenému programu dle požadavků
- předání informací o právě probíhajících či připravovaných akcích souvisejících s vybraným programem
- předání kontaktů na místní dopravce
- předání kontaktů na provozovatele služeb
- předání kontaktů na místní informační centrum

Poznámka: na základě uvedených kompletních kontaktů a aktivit si můžete sjednat exkurzi i samostatně bez centrály Železnohorského regionu přímo s provozovatelem. Pracovní listy, manuály výletů a veškeré doprovodné materiály však obdržíte pouze na vyžádání v centrále ŽR na základě telefonické či elektronické žádosti. Exkurze lze libovolně kombinovat i do vícedenních pobytů v rámci škol v přírodě či letních pobytových táborů. V tomto případě vám centrála ŽR nabídne vhodná ubytovací a stravovací zařízení a zpracuje kompletní vícedenní itinerář na základě individuálních požadavků.

Kancelář Železnohorského regionu
Náměstí Míru 288,
538 03 Heřmanův Městec
Tel: 725 156 016

E-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz

Web: www.zeleznohorsky-region.cz

Programy pro školy - katalog programů - ke stažení, plná tisková elektronická verze na vyžádání

Programy pro školy - pracovní listy - ke stažení- plná tisková elektronická verze na vyžádání

Využívání programů pro školy a veškerých doprovodných materiálů je zdarma.

MAS Železnohorský region