Železnohorský region

O projektu

Podpora rodičů a dětí v nepříznivé sociální situaci na území Železnohorského regionu, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000093


Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR) realizuje ve spolupráci s Charitou Přelouč v období 1. 6. 2023 - 31. 5. 2026 projekt Podpora rodičů a dětí v nepříznivé sociální situaci na území Železnohorského regionu. Tento projekt vychází ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region, z.s. na období 2021–2027.

Cílem projektu je podpora rodičů a dětí žijících na území Železnohorského regionu, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci. Jeho realizací dojde k podpoře dětí a rodin při naplňování aktivit v rámci:

  • preventivních programů zaměřených na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a
  • svépomocných skupin pro rodiče.

Realizace preventivních programů pro děti zaměřených na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání zavede děti mezi regionální výrobce a místní podnikatele, kde získají zcela jasnou představu o možnostech jejich budoucího uplatnění a pracovních podmínkách přímo v regionu. Stanou se tak významným motivátorem pro jejich další uplatnění v životě.

Jistou dávku nové motivace získají také rodiče v rámci svépomocných skupin, kterou bude řídit vždy přímo jeden z nich. Očekává se tak větší vzájemné pochopení, podpora a motivování při řešení životních i sociálních situací.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

MAS Železnohorský region