Železnohorský region

Priority MAP

Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP ORP Přelouč

V rámci aktualizace Místního akčního plánu ORP Přelouč dochází k revizi priorit rozvoje vzdělávání v území. Na základě jednání pracovních skupin a realizačního týmu vznikl aktualizovaný návrh priorit rozvoje vzdělávání, který lze nyní připomínkovat. 

Priority MAP ORP Přelouč:

1. Zajištění finančních prostředků
2. Mimoškolní aktivity a trávení volného času
3. Zkvalitnění procesu vyučování

Do 17. 2. 2023 12:00 hod. přijímáme Vaše připomínky či návrhy k výše uvedeným prioritám MAP ORP Přelouč.

Kontakt na nás: mas@zeleznohorsky-region.cz.

MAS Železnohorský region