Železnohorský region

4) Expertní zpracování strategie

Firma VN KONZULT, s.r.o.
Profesionální nezávislý subjekt v oboru regionálního rozvoje ve venkovském prostoru. Dlouhodobě spolupracuje s MAS. Vzhledem k oblasti podnikání pracuje s místními subjekty dlouhodobě a koncepčně, zná potřeby místního regionu. Patří mezi dlouhodobě významné odborné regionální dodavatele souvisejících služeb.
Role při přípravě SCLLD:
- facilitace veřejných jednání
- odborné vedení pracovních skupin
- odborné konzultace v rámci stanovení návrhové části - celkových záměrů a cílů
- odborné posudky dílčích částí strategie MAS Železnohorský region
- supervize celkové strategie

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Východní Čechy
Území MAS spadá svojí částí do území CHKO Železné hory, které spravuje daná agentura a má zpracovaný plán péče krajiny pro území CHKO. Tento plán péče byl ve spolupráci s agenturou detailně zapracován do SCLLD MAS a dále proběhla společně příprava programového rámce OP Životní prostředí strategie MAS
Role při přípravě SCLLD:
- odborné posudky dílčích částí strategie MAS Železnohorský region
- odborné konzultace Programového rámce OP Životní prostředí

Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní
Profesionální nezávislý subjekt v oboru regionálního rozvoje. Dlouhodobá spolupráce MAS s univerzitou , a to nejen na zpracování diplomových prací a návrhy témat pro zpracování diplomových prací - zjištěn potenciál území a jeho potřeby pro následnou přípravu SCLLD. 
Role při přípravě SCLLD:
- odborné posudky dílčích částí strategie MAS Železnohorský region
- odborné konzultace dílčích částí

MAS Železnohorský region