Železnohorský region

Zápis z jednání Představenstva 27. 1. 2020 vč. všech příloh

MAS Železnohorský region