Železnohorský region

ERDI – vzdělanostní aliance

ERDIMAS Železnohorský region – regionální partner Univerzity Pardubice 


Název programu: ERASMUS+
Název projektu: POSÍLENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A INOVACÍ
Označení projektu: 562603-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-KA

Datum zahájení projektu: 01.01.2016
Datum ukončení projektu: 31.12.2018

Celkové způsobilé výdaje projektu: 32237 E
UR

CÍL PROJEKTU

• Provázání vzdělávání s praxí, zapojení odborníků do výuky

• Nastavení odpovídajícího vzdělání s ohledem na vývoj a potřeby pracovního trhu regionu

• Dostupnost vzdělávání

• Nové formy vzdělávání, využití digitálních technologií ve vzdělávání

• Tvorba a posílení regionálních partnerství a vzdělanostních aliancí

VÝSTUPY PROJEKTU

• Vytvořená struktura spolupráce a komunikace mezi univerzitami a regionálními partnery na mezinárodní úrovni 

• Publikace – analýza stavu regionálního partnerství v souvislosti se zacílením vzdělávání a potřebami trhu práce

• Úpravy forem výuky pro zvyšování kvality zacílení vzdělávání studentů dle potřeb trhu práce v regionu na základě zapracování poznatků partnerů z praxe

erdiproject.eu

články a materiály

prezentace

Pohled regionálního partnera MAS Železnohorský region na posílení regionálního rozvoje a inovací

MAS Železnohorský region