Železnohorský region

5) Semináře k realizaci SCLLD

MAS od schválení strategie Valnou hromadou provádí pravidelné konzultace potencionálních projektových záměrů, které chtějí realizovat v novém programovacím období:

MAS také pořádá pravidelné semináře:
1) Seminář pro regionální výrobce a podnikatele. Zvyšování kvality a řetězování služeb - 16.2.2016 - pozvánka zde
MAS Železnohorský region