Železnohorský region

3) Jednání tematických pracovních skupin

V rámci přípravy strategie byly také, dle klíčových témat ustanoveny odborné pracovní skupiny. Výsledkem jejich práce bylo stanovení několika hlavních cílů rozvoje, seznam možných záměrů (aktivit, řešení) a tématická SWOT analýza.

Pracovní skupina zemědělství, venkov, místní produkce:
- Josef Blažek - Český svaz chovatelů - základní org. Svinčany
- Stanislav Doležal - SHR
- Marie Stará - Obec Klešice
- Václav Dostál - SDH Heřmanův Městec
- Josef Raba - Zámecká restaurace Choltice

Pracovní skupina životní prostředí, příroda a krajina:
- RNDr. František Bárta - Společnost přátel Železných hor
- Vladimír Lašek - Jezdecký oddíl Železné hory
- Hana Böhmová - MAS Železnohorský region
- M. Morch - ČSOP Nasavrky
- Vlastimil Marek - Ventura-Venkov

Pracovní skupina udržitelný cestovní ruch a marketing:
- Bohumil Starý - Autokempink Konopáč
- Lukáš Rychtecký - Zámek Choltice
- Ivana Matyková - Hrad Lichnice
- Pavla Alvarézová - TIC Třemošnice
- Radka Závorková - TIC Nasavrky
- Jan Zikmunda - TIC Seč
- p. Reichman - TIC Přelouč

Pracovní skupina kultura, celoživotní vzdělávání:
- Eva Joachimová - Nadace Bílý Jeřáb
- Mgr. Milan Chalupník - Základní škola Seč
- Josef Lojda - SOUV Nasavrky
- Táňa Holavová - Centrum pro mne
- Eva Mašínová


Setkání pracovních skupin a orgánů MAS
1) Valná hromada MAS- 27.6.2013 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina 1 a 2
2) Představenstvo a komise CR - 27.6.2013 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina
3) Představenstvo a komise CR - 20.9.2013 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina
4) Valná hromada MAS - 21.11.2013 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina 1 a 2
5) Představenstvo a komise CR - 9.12.2013 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina
6) Komise CR - 30.1.2014 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina
7) Pracovní skupiny k SCLLD MAS - 11.3.2014 - zápis zde a prezenční listina
8) Valná hromada MAS - 11.3.2014 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina 1 a 2
9) Představenstvo MAS - 13.5.2014 - zápis zde a prezenční listina
10) Valná hromada MAS - 13.5.2014 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina 1 a 2
11) Pracovní skupiny k SCLLD MAS - 27.5.2014 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina
12) Komise CR - 27.5.2014 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina
13) Představenstvo MAS - 14.10.2014 - zápis zde a prezenční listina
14) Představenstvo a komise CR - 27.11.2014 - zápis komisepředstavenstvo a prezenční listina
15) Valná hromada MAS - 27.11.2014 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina 1 a 2
16) Představenstvo MAS - 4.2.2015 - zápis zde a prezenční listina
17) Valná hromada MAS - 5.3.2015 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina 1 a 2
18) Představenstvo MAS - 27.5.2015 - pozvánka zde, zápis zde a prezenční listina
19) Představenstvo MAS - 1.10.2015 - pozvánka zdezápis zde a prezenční listina
20) Valná hromada MAS - schválení SCLLD - 10.11.2015 - pozvánka zdezápis zde
MAS Železnohorský region