Železnohorský region

1) Komunitní setkání

Při tvorbě SCLLD bylo použito metody Leader. Byl dodržován přístup „zdola nahoru“. Tento přístup je v regionu MAS pevně zakořeněn, a tak mohl být využit zcela přirozeně. Chápeme, a již si to i ověřili, že jedním ze stěžejních předpokladů úspěšné činnosti je otevřenost vůči obyvatelstvu a místním podnikatelům. Na nové programovací období 2014 - 2020 se MAS aktivně připravuje již od roku 2012, kdy začala probíhat první setkání s místními obyvateli, zástupci obcí, podnikatelských a neziskových organizací, ředitelů škol, příspěvkových organizací a dalších. Na základě těchto setkání byly zhodnoceny dosavadní úspěchy činnosti i neúspěchy. Byly zjišťovány potřeby, příležitosti a záměry místních subjektů, ze kterých se postupně začal tvořit zásobník projektů pro nové programovací období. Byla vytvořena metodika komunitních setkání, kterou se veškerá setkání řídila.

Celkem se uskutečnilo 8 komunitních setkání:
1) Železnohorský region, včera dnes a zítra - 7. 9. 2012 - Autokempink Konopáč 
     fotografie z akce zdetisková zpráva zdeprezenční listina 1 a prezenční listina 2
2) Dny Železnohorského regionu - 18. - 21. 4. 2013 
     fotografie z akce zde a tisková zpráva zde
3) Železnohorský region žije - 20. 9. 2013 - Autokempink Konopáč 
     fotografie z akce zdetisková zpráva zdeprezenční listina 1 a prezenční listina 2
4) Dny Železnohorského regionu - 17. - 20. 4. 2014 
     fotografie z akce zde a tisková zpráva zde,
5) Železnohorský region žije - 19. 9. 2014 - Autokempink Konopáč 
     fotografie z akce zdeprezenční listina 1 a prezenční listina 2
6) Choltické slavnosti - 28.9.2014 - Zámek Choltice 
     fotografie z akce zde
7) Dny Železnohorského regionu -16. - 19. 4. 2015 
     fotografie z akce zde a tisková zpráva zde
8) Setkání se zástupci obcí a škol - 21.4.2015 - Heřmanův Městec
MAS Železnohorský region