Železnohorský region

5) Dotazníky

Dovolujeme si Vám předložit dotazníky, které budou sloužit, jako podklad pro tvorbu Integrované strategie území Místní akční skupiny Železnohorský region na období 2014 - 2020.

Dotazníky nám pomohou při tvorbě analýzy území a zhodnocení jeho potřeb, zároveň bude připraven i zásobník projektů pro dané období. Ze zásobníku projektů pak vyjdou potřeby území, na které se strategie zaměří a připraví pro ně oblasti podpory dle možností operačních programů.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o vyplnění těchto dotazníků. Prosím věnujte jim velkou pozornost.

Dotazníky jsou rozděleny pro občany, podnikatelský a neziskový sektor a obce.

Vyplněné dotazníky zašlete zpoět na e-mail: Pisar@seznam.cz nebo je předejte do jakéhokoliv informačního centra regionu.
MAS Železnohorský region