Železnohorský region

PRONÁJEM OBECNÍHO HOSTINCE VÝČEP

Obec Čepí pronajme obecní hostinec od 1. srpna 2019.
Obec Čepí investuje do zřízení kuchyně, rekonstrukce el.rozvodů a nový výčep.

Sál není předmětem nájmu. Pravidelně se pořádá
Posvícenská zábava, obecní ples, akce pro děti a
dříve narozené, soukromé akce, turnaj ve stolním
tenise apod.

Kontakt: 602 186 182, starosta@cepi.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 24.06.2019 v 19:38 hodin
MAS Železnohorský region