Železnohorský region

3.kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od zítřka přijímá žádosti k 3. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020. Podpořeny budou investice
do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou do konce října žádat na své projekty v rámci devíti operací.
Třetí kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020 je zaměřeno na stejné operace jako první kolo
příjmu žádostí a ještě rozšířeno o další podpory v rámci opatření Spolupráce. Největší objem finančních prostředků v podzimním kole směřuje na investice do zemědělských podniků.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 11. října 2016 8:00 hodin do 31. října 2016 13:00 hodin, a to pouze prostřednictvím Portálu farmáře. Elektronické podání žadatelům umožní rychlé vyřízení z pohodlí svého domova. Na Portálu farmáře lze vygenerovat předvyplněnou žádost o dotaci a následně sledovat průběh její administrace. Úplné znění Pravidel pro poskytování dotace a postup pro vygenerování a zaslání žádosti jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020. Na Portálu farmáře jsou zároveň v instruktážních listech v záložce Ke stažení uvedeny detailní postupy týkající se vyplnění a podání žádosti.

V rámci přípravy na nové kolo pořádal SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery v průběhu září a října sérii regionálních seminářů. Jejich smyslem bylo žadatelům představit jednotlivé vyhlášené operace, nový způsob administrace projektů, příklady dobré a špatné praxe, informovat, jak správně vyplnit žádost a poukázat na zbytečné chyby.
Přehled operací včetně alokovaných částek
4.1.1 Investice do zemědělských podniků - 2 548 400
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - 756 200
4.3.2 Lesnická infrastruktura - 268 600
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství - 221 300
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP - 131 400
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh - 546 800
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů - 74 900
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů - 46 300
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech - 19 900
Pro 3. kolo se mění některé podmínky. Obecně pro všechny operace platí, že v případě doložení
povolení stavebního úřadu musí být jeho platnost již ke dni podání žádosti o dotaci.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 11.10.2016 v 08:25 hodin
MAS Železnohorský region