Železnohorský region

Seminář pro žadatele z PR IROP pro školy

Jménem předsedy MAS ŽR pana Josefa Blažka vás zveme na: Seminář pro žadatele z Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Strategie komunitně vedeného místného rozvoje MAS Železnohorský region který se bude konat dne 2. 6. 2016 v 16.00 hod. v Hasičské zbrojnici v Heřmanově Městci (5. května 64)
Program semináře:
1. Seznámení s opařením Programového rámce IROP – určený pro školní zařízení a zařízení zabývající se neformálním vzděláváním
2. Způsobilé výdaje jednotlivých projektů
3. Povinné přílohy k projektům
4. Informace o postupu při zpracování a podání žádostí pro žadatele
5. Informace o připravované výzvě k Programovému rámci IROP
6. Seznámení se šablonami pro školská zařízení – OPVVV
7. Pomoc MAS při zpracování šablon
8. Různé

Z organizačních důvodů JE NUTNÉ POTVRDIT PŘEDEM VAŠÍ ÚČAST do 30.5.2016 na uvedené kontakty centrály MAS.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 09.05.2016 v 20:35 hodin
MAS Železnohorský region