Železnohorský region

ČERVENEC 2015 V ŽELEZNÝCH HORÁCH

Hurá prázdniny! Slyšíme od všech dětí, ale i mnozí „dospěláci“ si zavzpomínají na školní léta a ať již přenesením do vzpomínek na své prázdniny či aktuálně s vědomím většího klidu o prázdninových měsících - upuštěním od stereotypu všedních každodenních školních dnů - se těší na nadcházející letní prázdninový červencový měsíc.
Letních prázdninových akcí v Železnohorském regionu je více než dost. Z množství akcí a pozvánek na výlety po našem regionu bychom Vás na tomto místě rádi pozvali na prázdninové putování po Formanské stezce.

FORMANSKÁ STEZKA – zajímavé letní prázdninové soutěživé putování

Jak všichni víme, význam slova forman se váže k cestování – forman neboli „vozka“, „kočí“, „povozník“ či „zasílatel – nájemní dopravce“. A právě v tomto přeneseném slova smyslu se naše Formanská stezka týká zasilatelství originálních zážitků. Pošli TO dál. Pošli NÁS dál.

Formanská stezka je dlouhá necelých 40 km. Na devíti zastaveních – zastavení na místech devíti regionálních výrobců – si můžete také zasoutěžit. Na každém zastavení budete hledat slůvka do tajenky, kterou vyluštíte až po dokončení celé trasy, po dokončení všech zastavení na Formanské stezce. Vyluštěnou tajenku můžete zaslat na MAS v Heřmanově Městci a poté, budete-li mít štěstí, vás čekají pěkné ceny. Formanská stezka je detailně popsána včetně přehledné mapky v aktuálně vydaném letáku Formanské stezky, který je pro vás připraven v Informačních centrech Železnohorského regionu.

Formanská stezka je díky variabilitě zvoleného cestování – můžete ji projet autem, na kole či projít pěšky – vhodná i pro rodiny s malými dětmi. Cestování po Formanské stezce si můžete rozdělit do několika dnů, protože vzhledem k zajímavým místům zastavení je předpoklad, že budete každým místem zaujati a zdržíte se zde déle, zvláště pokud „polechtáte“ chuťové buňky ochutnáním výborných specialit našich regionálních výrobců nebo pokud budete zaujati prostředím, zvířaty, krásnou přírodou či zkrátka výrobní technologií či postupy výroby regionálních výrobců.

A o jaká se jedná místa zastavení?
Putování po Formanské stezce začínáme v Horeckém Dvoře u obce Jedousov (toto místo jsme vám doporučovali jako zajímavý tip na výlet v květnovém měsíčním článku), kde navštívíme Zemi rytíře Sekolíka, seznámíme se s výrobou křížal, s biotechnologiemi Sekol a ekopanely. Dále pokračujeme do Choltic, kde navštívíme zámek, pro malé děti je zde zajímavá expozice vodníků (poznají vodníka Labského, Vltavského, Horského a další) a expozice černého divadla. Po posilnění výbornými specialitami v místní zámecké restauraci pana Josefa Raby pokračujeme na rozhlednu Barborka, kde z rozhledny uvidíme v krásném horizontu široko daleko vzdálená místa, ale také absolvujeme stezku Buď fit, uvidíme zajímavé plastiky z kamene či památný strom chráněný obcí Svinčany (Jeřáb Oskeruše). Poté pokračujeme do Heřmanova Městce, kde navštívíme stálou výstavu regionálních výrobců v kanceláři MAS či zámek a židovské památky. Dalším zastavením bude v Holičkách jedinečná farma Slunečný dvůr. Již samotné umístnění farmy je velmi poutavé, máme zde odsud panoramatický výhled jako „na dlani“ např. pásmo Orlických hor a na zajímavé vztyčné „body“ např. v Chrudimi, Mikulovicích či Ostřešanech. Na farmě Vás rádi přivítají pohostinní majitelé a jejich koně, na kterých uvítají projížďku nejen děti, ale i dospělí. V našich zastaveních nás dále čeká Babiččin Dvoreček v Licibořicích, kde se podíváme na domácí zvířata, nutrie, holuby a zavzpomínáme na časy našich rodičů či prarodičů řemeslníků a s tím spojené vybavení – stroje, klasický dvůr se stavením a chlévy – zkrátka babiččin dvoreček. Kolem kozí farmy se kousek odsud dostaneme k „Dědečkově obůrce“, kde se opět můžeme projet na koních a podívat se na další tentokrát lesní zvířata (daňkové, divoká prasata a další). Ochutnat čerstvé mléko můžeme v zemědělském družstvu ve Stolanech a odsud míříme na konec našeho zajímavého putování – a to do Chrudimi, zde navštívíme MOMO Chrudim a alternativní jídelnu Kruh zdraví, kde ochutnáme zdravé a chutné pohoštění.

Přejeme vám hodně zajímavých zážitků při putování naším regionem a také již tradičně kapku štěstí v naší další soutěži - při luštění tajenky! Přejeme vám krásný prázdninový měsíc červenec!
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 29.06.2015 v 11:08 hodin
MAS Železnohorský region