Železnohorský region

Projekty spolupráce se staly hlavním tématem MAS z celé ČR

Dne 8. června 2015 se v Choceradech uskutečnila Konference projektů spolupráce, které se zúčastnili zástupci téměř všech místních akčních skupin z celé republiky. Během této akce byla představena společná metodika, kterou vytvořily MAS Železnohorský region, Region Kunětické hory, Chrudimsko, Orlicko a Lanškrounsko.
Zmíněná metodika se zabývala především uplatňováním principu LEADER, který je základní metodou a myšlenkou užívanou MAS. Jedná se o princip tzv. zdola-nahoru, tedy preferování zájmů vycházejících přímo ze znalosti a potřeb jednotlivých území. Dále se metodika zabývala organizační strukturou místních akčních skupin, vhodnými způsoby hodnocení projektů a aktivitami umožňujícími regionální rozvoj. Představena byla jak teorie těchto témat, tak příklady dobré praxe, které mohou sloužit jako inspirace pro ostatní MAS. Tato celodenní akce byla účastníky hodnocena jako velice přínosná, neboť nejen že došlo k utužení vzájemných přátelských vztahů mezi zúčastněnými prezentujícími v rámci jednotlivých workshopů, ale účastníci měli též možnost obohatit svůj repertoár zkušeností o nové nápady, které do budoucna přispějí k rozvoji jednotlivých prostorů MAS.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 10.06.2015 v 12:53 hodin
MAS Železnohorský region