Železnohorský region

Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost ?

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář " Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost ? ", který je součástí projektu "Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích". Seminář se bude konat 17. 6. 2015 ve Stanském mlýně v Hlinsku v Čechách.
Cílem semináře je představit místním akčním skupinám a jejich partnerům (zástupci obcí, škol, atd.) možnosti jak proměnit hrozby spojené s klimatickými změnami v příležitost pro regiony na cestě k jejich udržitelnosti a větší soběstačnosti. Semináře ukáží konkrétní opatření, která lze zapracovat do regionálních strategií a rovněž inovativní koncept participativního projednání v regionech.

Součástí semináře je energeticky soběstačná mobilní výstava představující technologie využitelné při přizpůsobení na klimatickou změnu a pro její zmírňování.

Bohaté občerstvení bude zajištěno po celý den z regionální a místní produkce.

Seminář je zcela ZDARMA.
Program
1. BLOK
8:30 – 9:00 Registrace a ranní káva
9:00 – 11:00 Co nás čeká s klimatickou změnou a proč je dobré budovat resilienci.

Vstupní přednášky:
Svět se mění, umíme se na to připravit? prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB - TU Ostrava.

Nejnovější poznatky o změně klimatu, RNDr. Jan Hollan, Ph.D. Centrum výzkumu globální změny AV
ČR, CzechGlobe a Ekologický institut Veronica.

Projevy změny klimatu v regionech Česka – jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme, RNDr. Ing.
Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Moderovaná debata s přednášejícími prvního bloku, moderuje Ing. Jiří Krist.

11: 00 – 11:30 Přestávka na kávu a občerstvení

2. BLOK
11:30 – 13:00 Jaké jsou možné cesty reakce společnosti na klimatickou změnu a jak je
promítnout do regionálních strategií.

Vstupní přednášky:
Adaptace na klimatickou změnu a resilience komunit, Prof. Pavel Danihelka.

Jak promítnout potřebná opatření zmírňování a adaptace na klimatickou změnu do strategií MAS,
jak to vše projednat se stakeholdery, Ing. Jiří Krist, NS MAS - prezentace a moderovaná debata.

13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:30 Prezentace mobilní výstavy MAREK
14:30 – 15:00 Diskuse, domluva konzultací strategií.

Paralelně:
14:00 – 15:00 Setkání s učiteli škol v regionu, představení soutěže CO2 liga, která proběhne v
školním roce 2015/2016.

Seminář je zdarma. Další informace naleznete na stránkách: www.veronica.cz/resilience nebo
www.nsmascr.cz.

V případě dalších dotazů kontaktujte: Veronika Foltýnová, v.foltynova@nsmascr.cz, tel:
731 656 117.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 01.06.2015 v 09:48 hodin
MAS Železnohorský region