Železnohorský region

Nasavrcká bludička

Zdravíme všechny cyklistky a cyklisty, srdečně Vás zveme na Nasavrckou bludičku. Již 3. ročník se bude konat v sobotu 30. května 2015 v areálu sokolovny v Nasavrkách (49°50'41.014"N, 15°48'17.360"E).
Jedná se o cyklistický výlet po více či méně zajímavých místech v okolí Nasavrk. Tento výlet kombinuje cyklistiku s používáním mapy a buzoly. Pro ty, kteří mají z buzoly strach, bude na začátku akce uspořádána malá, ale dostačující, instruktáž. Prosíme zájemce o tuto instruktáž, aby se ráno před startem přihlásili osobně. Tato akce
je určená všem cyklistickým nadšencům bez rozdílu výkonnosti. Účastníci obdrží na startu seznam s vyznačenými 30-ti stanovišti a cílem je objet co nejvíce těchto kontrolních stanovišť. Pořadí stanovišť si určí každý sám.

Účastníci si proto mohou sami vybrat, kam a jak daleko pojedou. Délka trasy se tedy může pohybovat cca mezi 10 – 111 km.

Tento výlet je však organizačně pojat jako závod, takže má určitá pravidla:
− každý tým se přihlásí vyplněním formuláře na www.sokol-nasavrky.wz.cz/bludicka (tisknutí
dostatečného množství podkladů)
− účastníci absolvují závod v malých skupinkách (2 až 5 lidí). Jednotlivci se mohou před startem k nějaké
skupině přidat
− skupinky se nesmí během závodu rozdělit. Účastníci z jedno týmu musí být vždy na dohled od sebe.
− skupina obdrží mapu (A3) bez vyznačených bodů. Na startu bude umístěna velká mapa s těmito body.
Účastníci si musí tyto body překreslit do malých obdržených map
− každé kontrolní stanoviště má určité bodové ohodnocení - cílem je získat co nejvíce těchto bodů
− účastníci si sami seženou buzolu. Několik málo buzol můžeme půjčit na startu, ale za dostatečné množství a
kvalitu neručíme. Zkušeným stačí orientační smysl.
− jedno (nebo více stanovišť) bude zašifrované, takže můžete zapojit mozkové závity
− všichni účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, pravidla CHKO a prostě se chovat slušně
Harmonogram:
8:45 – 9:00 registrace účastníků, startovné: dospělí 50Kč, děti zdarma
8:45 – 9:15 zakreslování bodů do map, luštění šifry
9:15 zopakování pravidel, proslov organizátora a
rozdávání kontrolních tiketů
9:30 společný start
16:30 – 17:30 příjezd účastníků do cíle (opozdilcům po
17:30 za každých započatých 10 minut
odečteme 1 bod, úplné uzavření
hodnocení v 18:00).
cca 18:30 slavnostní vyhlášení vítězů + občerstvení
S sebou:
Tužku, buzolu, svačinu a pití, telefon, trekové nebo horské
kolo, přilba, náhradní duše či lepení a základní nářadí. Jede se za každého počasí – vezměte si rozumné oblečení.

Příklad kontrolního bodu:
Stanoviště 99: Areál sokolovny v Nasavrkách
Místo od kterého se měří: Ohniště na dvoře sokolovny; Azimut: 30; Vzdálenost: 18 m; ohodnocení: x bodů
Poznámka: Kámen na rohu betonové zídky. Pokud najdete zalaminovaný zelený lístek, tak jste hledali dobře.

Pro více informací o závodu, možnosti noclehu atd. pište na nasavrckabludicka@gmail.com.

Nasavrčtí blůďové
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 26.05.2015 v 11:17 hodin
MAS Železnohorský region