Železnohorský region

Česko-slovenské partnerství MAS Železnohorský region a MAS Pramene

Na sklonku r. 2014 jsme byli osloveni zástupci slovenské MAS Pramene. Na základě mnoha shodných rozvojových oblastí jsme představitele partnerů pozvali k prosincové návštěvě našeho regionu. Po bližším seznámení se a po definování společných zájmů bylo přistoupeno k podpisu Deklarace o spolupráci za přítomnosti obou předsedů – Josefa Blažka (MAS ŽR) a Ing. Vladimíra Ondruše (MAS Pramene).
Důležitý bod Deklarace – výměna informací mezi partnery a vzájemné hlubší poznání obou regionů – byl naplněn již v dubnu r. 2015 při návštěvě našich zástupců MAS Železnohorský region Slovenska. Představitelé, zaměstnanci a členové MAS Pramene se nám po tři dny plně věnovali, abychom mohli dostatečně poznat veškerá specifika místního kraje a místních lidí.
MAS Pramene se sídlem v Gánovcích (www.maspramene.sk) je Železnohorskému regionu velmi blízká z hlediska přírodního charakteru, protože se nachází v podtatranské oblasti v dosahu Vysokých, Nízkých Tater a Slovenského ráje a v údolí řek Hornád a Čierny Váh. Udržitelný cestovní ruch je tedy jasným pojítkem mezi námi. Navštívili jsme sedm ze 14 členských obcí, kde jsme se seznámili jak s vývojem a činností samotných obcí a jejich představitelů, tak s rozvojem a podporou podnikatelského prostředí či specifiky místních neziskových organizací. Samozřejmě nás také zajímal rozvoj ohledně podpory odbytu lokální produkce.
Konstatovali jsme, že je mnoho oblastí, kde se můžeme vzájemně učit a tím, že si vyměníme cenné informace, můžeme řešení aktivit posunout v obou regionech blíže a rychleji k realizaci.
Na závěr akce partneři z obou regionů definovali konkrétní aktivity k naplňování dalších bodů Deklarace. Jednou z nich bude návštěva zástupců slovenské MAS na území Železnohorského regionu, při které by mohlo dojít již k uzavření konkrétních dohod o spolupráci mezi obcemi či členy MAS.

Poděkování za organizaci a milé přijetí patří všem partnerům z MAS Pramene, především paní Emílii Ringošové – manažerce MAS, paní Lubomíře Šutákové – člence MAS a panu Ing. Vladimíru Ondrušovi – předsedovi MAS.


Kateřina Korejtková, koordinátor aktivit MAS Železnohorský region
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 18.05.2015 v 08:37 hodin
MAS Železnohorský region