Železnohorský region

DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU 2015

V rámci rozšíření nabídky tradičních i nových aktivit a atraktivit, zlepšení propagace nových projektů, akcí, zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, podpory místního patriotismu a zefektivnění spolupráce infocenter v souvislosti se zkvalitněním systému podpory regionálního turistického ruchu, proběhl na území Železnohorského regionu již sedmý ročník čtyřdenního maratónu akce Dny Železnohorského regionu pod heslem „VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region.
Letošní ročník byl zaměřen na zkvalitňování již zavedených aktivit na základě propojení spolupráce různých partnerských subjektů na území Železnohorského regionu a regionů sousedních v rámci posilování konkurenceschopnosti.

Dne 16.4. proběhla tradičně zahajovací akce pro odborníky - pracovníky infocenter regionu a dalších sousedních oblastí, pracovníky Destinační společnosti Východní Čechy (DSVČ), pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, zástupce médií, představitele, členy a regionální výrobce Železnohorského regionu, spolupracující subjekty a partnerské regiony (MAS Havlíčkův kraj, MAS Podhůří Železných hor). Váženým a milým hostem na setkání byl senátor Parlamentu ČR Ing. Petr Šilar. Akce byla zahájena v konferenčních prostorách Zámecké restaurace v Cholticích.
V úvodní prezentaci Kateřina Korejtková, koordinátorka aktivit MAS Železnohorský region, představila připravené novinky na turistickou sezónu 2015 (nové druhy systému odbytu lokální produkce, nové formy společné prezentace a marketingu, incomingové aktivity v zahraničí, koordinace zvyšování kvality služeb v regionu, vyhlášení foto a výtvarné soutěže, výsledky spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi, připravované projekty se sousedními regiony, aj.
V dalším bloku byla představena Formanská stezka, která vznikla ve spolupráci regionálních výrobců. Stezka vede severní částí regionu z Horeckého dvora u Jedousova až do Chrudimi a seznamuje s devíti regionálními výrobci, u kterých účastníci získají určitou indicii, ze kterých bude možno složit tajenku, která bude následně slosovatelná.
Následně byly slavnostně předány Senátorem PČR Ing. Šilarem a předsedou MAS ŽR panem Blažkem čtyřem novým výrobcům certifikáty ŽELEZNÉ HORY regionální produkt. Certifikát převzali:
- Olga Pospíšilová s výrobkem Kuplevandule
- Vodax, spol. s r.o. s výrobkem Kaštanový závin
- Josef Raba s výrobkem Raba Choltická zabijačka
- EKOfarMA, s.r.o. s výrobkem Křížaly rytíře Sekolíka
Výrobci se přirozeně začlenili do aktivit Železnohorského regionu a dohodli se na volné spolupráci a vzájemné podpoře mezi sebou.
Mgr. Černý podal informace o aktuálním stavu realizace aktivit projektu Krok za krokem geoparkem, jehož nositelem je MAS Železnohorský region za spolupráce MAS Chrudimsko, Skutečsko a Hlinecko.
Přítomní široce diskutovali na téma především kvality místních existujících služeb, které mají v sobě ještě velké rezervy a celkové spolupráce v rámci organizace cestovního ruchu na všech úrovních. Proto se MAS ŽR jako první svého druhu stala v r. 2014 nositelem ČSKS a podporuje v této činnosti i své členy. Aktuální vývoj a zapojení subjektů zhodnotil Martin Písař, který je iniciátorem zavedení daného systému v regionu.
Po plodné diskuzi, ze které vzešlo několik konkrétních projektů spolupráce mezi přítomnými MAS, si účastníci prohlédli novou zámeckou expozici, kapli sv. Romedia a přilehlý park s odborným výkladem pana kastelána Lukáše Rychteckého.

Dne 17.4. proběhl den otevřených dveří ve všech pěti infocentrech regionu. Obyvatelé, návštěvníci, a také zástupci škol i s dětmi, využili možnost získat aktuální informace o akcích, nové prezentační materiály Železnohorského regionu, Pardubického kraje v rámci spolupráce s DSVĆ a sousedních regionů, které byly získány na základě „burzy“ propagačních materiálů dne 16.4. Pracovníci infocenter v Heřmanově Městci, v Přelouči, v Třemošnici, v Seči a Nasavrkách ochotně poskytovali veškeré informace a představovali novinky pro letošní sezónu.

Dne 18.4. proběhl za velkého zájmu veřejnosti již desátý turnus autobusového putování po regionu pro návštěvníky a místní obyvatele po zajímavých projektech, objektech a lokalitách, kam se jinak návštěvník sám těžko dostává, pod vedením Martina Písaře, manažera Železnohorského regionu. Dopravu zajistila firma Autokempink Konopáč pod vedením Bohumila Starého. Akce proběhla v duchu osvěty a podpory místních projektů, regionálních výrobců, místního patriotismu a zkvalitnění regionálního turistického ruchu v rámci všeobecného rozvoje venkova.
Účastníci v rámci bohatého programu navštívili Ekostezku Rytíře Sekolíka v Horeckém Dvoře u Jedousova, prohlédli si s odborným výkladem pana ing. Jaromíra Donáta výrobní prostory firmy Agrometall, s.r.o.. Další zastávkou bylo Zemědělské odbytové družstvo ve Stolanech, kde mohli ochutnat certifikovaný výrobek Čerstvé mléko ze Stolan a odtud jeli do Muzea Zločinu v Ochoze u Nasavrk, kde byl i oběd s ochutnávkou kaštanového závinu. V rámci odpoledního programu proběhla návštěva Vesnického muzea v Kovářově s farmářskou prodejnou a Berlovy vápenky v Závratci.
Účastníci opět vysoce hodnotili možnosti poznávání projektů, aktivit a atraktivit regionu touto organizovanou formou a dostalo se jim množství tipů, podnětů a propagačních materiálů pro plánování svých vlastních volnočasových aktivit v regionu.

Dne 19.4. proběhl Den otevřených dveří v podnikatelských areálech členů Železnohorského regionu. Obyvatelé a návštěvníci měli jedinečnou možnost navštívit zajímavá místa s výhodným bonusem, jenž měl podobu volného vstupu či obdržení drobné pozornosti: Synagoga v Heřmanově Městci, Expozice Po stopách Keltů v Nasavrkách, Areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích, Hrad Lichnice, Vesnické muzeum regionu v Kovářově, Pivovar Žlebské Chvalovice, Babiččin dvoreček v Licibořicích aj. Provozovatelé aktivit a areálů rádi využili možnosti prezentovat se v rámci zvýšení podpory využívání místních služeb a odbytu výrobků v oblasti regionálního cestovního ruchu. Účastníci kladně hodnotili jejich aktivity, které budou pomáhat rozvíjet a podporovat svojí návštěvností.

Pracovníci informačních center Železnohorského regionu a sousedních regionů i z kraje Vysočina opět prohloubili dosavadní dobrou spolupráci. Na základě detailního poznání aktivit a atraktivit budou schopni zajišťovat kvalitní poskytování informací příchozím turistům a spolupracovat při přípravě tématických turistických produktů a marketingových aktivit na větším území, v rámci příprav potenciálních projektů dle aktuální potřeby regionu, turistických oblastí, DSVČ Pardubického kraje, partnerských regionů MAS a v neposlední řadě Národního geoparku Železné hory.

Poděkování za spolupráci na přípravě a zajištění Dnů Železnohorského regionu patří všem, kteří se na nich podíleli.

Kateřina Korejtková a Martin Písař, MAS Železnohorský region
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 12.05.2015 v 08:34 hodin
MAS Železnohorský region