Železnohorský region

XI. ročník festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“ v Heřmanově Městci

I po loňském jubilejním ročníku pro Vás „Hudební léto“ připravuje pestrý program, který má letos ambici představit pestrost hudebních forem a interpretačních možností nejen duchovní hudby. Festival bude tentokrát koktejlem krásné hudby od baroka po současnost.
Šest festivalových koncertů se opět bude konat v pravidelném rytmu čtrnácti dnů vždy v neděli v 17.00 hodin od června (14. 6.) do neděle před heřmanoměsteckou poutí (23. 8.).

Festival zahájíme v neděli 14. 6. koncertem s podtitulem „La Quattro Stagioni“. Uvede ho komorní soubor složený ze špičkových mladých českých profesionálních hudebníků Barocco sempre giovane s houslistkou Ivou Kramperovou. Společně s českým hercem a recitátorem Alfredem Strejčkem uvedou patrně nejznámější koncert Antonio Vivaldiho „Čtvero ročních dob“, který bude provázet recitace Vivaldiho sonetů. Poslední červnovou neděli 28. 6. nás čeká tradiční výlet mimo hranice klasické duchovní hudby v prostorách farní zahrady. Společně s Prague Cello Quartet se vydáme na výlet „Od filmu k rocku“. Čtveřice mladých umělců toho má společného více, než by se mohlo na první pohled zdát. Každý z nich je profesionálním violoncellistou, absolventem pražské AMU. Všichni za sebou mají také studium hudby v zahraničí a četné účasti na prestižních domácích i zahraničních soutěžích a festivalech. Především však společně tvoří originální a v České republice zcela unikátní uskupení s názvem PRAGUE CELLO QUARTET. První červencový koncert v neděli 12. 7. nese označení „Slavné árie a duety ze světových oratorií“. Zároveň ale bude tento koncert poctou Jahannu Sebastinovi Bachovi, který si letos připomíná 330 let od narození a jehož skladby budou tvořit podstatnou část programu koncertu. Vždyť Hudební léto je neodmyslitelně spjato s barokními varhanami v kostele sv. Bartoloměje. Za nimi usedne přední český varhaník Přemysl Kšica, regenschori z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Dále vystoupí také trumpetista orchestru Státní opery v Praze Miroslav Laštovka a vítěz mezinárodní pěvecké soutěže v Karlových Varech barytonista Jan Morávek a sopranistka Štěpánka Heřmánková. Druhou polovinu festivalu v neděli 26. 7. otevře koncert souboru Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Koncert byl do dramaturgie zařazen po velkém úspěchu Jiřího Pavlici a Hradišťanu při naší festivalové zastávce v roce 2013. Slibuje být opět skutečnou lahůdkou a hudebním zážitkem, který se zařadí k vrcholům celého festivalu. Představí se na něm Hradišťan, který je ojedinělým tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem. K filosofii festivalu od jeho počátku patří také dávat prostor mladým začínajícím uměleckým nadějím. V rámci Hudebního léta tak vystoupí vynikající studenti z řady států celého světa. Letos připadne Koncert účastníků Mezinárodních smyčcových kurzů v Litomyšli na neděli 9. 8. Finále a tečku za XI. ročníkem festivalu udělá koncert s titulem „Evokace“ vokálního souboru Gentlemen Singers v neděli 23. 8. Vokální soubor Gentlemen Singers z Hradce Králové je jediným profesionálním mužským oktetem svého druhu v České republice, vítězem mezinárodních soutěží a pravidelným účastníkem významných festivalů od USA až po Jižní Koreu. Program „Evokace“ představí duchovní repertoár různých stylových období včetně soudobé hudby, spirituálů a skladeb napsaných přímo pro soubor GS.

XI. ročník má ambici ukázat pestrost hudebního výrazu jak výběrem programu, který obsáhne období od baroka až po současnost, tak i pestrým výběrem špičkových interpretů v osobnostech např. Jiřího Pavlici nebo Alfréda Strejčka. Snažíme se dát prostor mladým nastupujícím interpretům. Pestrostí dramaturgie chceme přitáhnout co nejširší spektrum posluchačů a tím přispět k popularizaci klasické hudby. K tomu slouží i externí koncert mimo prostory kostela. Patří k vyhledávaným bodům festivalového programu. Jedním z cílů je spojit hudbu s duchovním prostředím liturgického prostoru. Přinést posluchačům možnost nechat hudbu případně i mluvené slovo promluvit k nitru člověka. Jedná se o nabídku letního zastavení a načerpání sil v čase odpočinku a dovolených. Věříme, že nabídka koncertů přitáhne opět do působivého prostředí kostela sv. Bartoloměje jak pravidelné posluchače, tak i turisty letní sezóny 2015. Těšíme se na společnou oslavu krásné hudby.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 29.04.2015 v 11:29 hodin
MAS Železnohorský region