Železnohorský region

Vyhlášení soutěže MLS Pardubického kraje 2015

Krajské informační středisko AGROVENKOV, o.p.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem a hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým Ph.D. vyhlašuje IX. ročník soutěže potravinářských výrobků „MLS Pardubického kraje 2015“
Soutěžní kategorie:

I. Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky
II. Mléko a mléčné výrobky
III. Maso a masné výrobky
IV. Výrobky z medu a ostatní
Do soutěže lze přihlásit MAX 5 výrobků od výrobce v dané kategorii!!!!!

Výrobci mohou své výrobky přihlašovat do 12. května 2014 na adresu:
AGROVENKOV, o.p.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí v obálce s označením: „MLS Pardubického kraje“ – přihláška.

Zásady a přihláška s přílohami je k dispozici na webových stránkách www.agrovenkov.cz / potravinářský výrobek pardubického kraje.

Každý soutěžící zajistí předání přihlášených výrobků k hodnocení odborné komisi, a to dne 21. května 2015 od 8:00 do 9:00 hod. na adresu: Dostihový spolek, a.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice, závodiště - tribuna D, vchod I, II. p., č.dv. 208.
Slavnostní předání značky „MLS Pardubického kraje“ oceněným producentům proběhne dne 20. září 2015 na Pernštýnském náměstí, v Pardubicích, v rámci akce Dožínky, den zemědělců a potravinářů Pardubického kraje. Ocenění a označení Potravinářský výrobek Pardubického kraje 2015 „MLS Pardubického kraje“ uděluje hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický Ph.D. a předseda správní rady AGROVENKOVA Václav Koblížek.

Oceněné výrobky a jejich producenti, kromě možnosti využívat značku „MLS Pardubického kraje“, získají i značnou mediální podporu a možnost prezentace při ochutnávkových a prodejních akcích v regionu Pardubického kraje.
Veřejná spotřebitelská soutěž „MLS Pardubického kraje 2014“ se uskuteční u příležitosti konání Výstavy Koně v akci dne 5. 9. 2015 na dostihovém závodišti v Pardubicích, kde spotřebitelé vyberou svůj nejlepší výrobek.

Bližší informace na tel. 731 471 711 Ing. Vladimír Šabata
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 13.04.2015 v 08:54 hodin
MAS Železnohorský region