Železnohorský region

Realizace zeleně v sídlech a krajině na území MAS Železnohorský region

Ve dnech 15. a 16. 5. 2014 navštívili starostové a členové MAS Společná Cidlina a Hradecký venkov Železné hory, aby se seznámili s praktickými ukázkami realizace zeleně v intravilánu obcí a ve volné krajině, tak jak je uskutečňují obce a mikroregiony této oblasti.
Za pomoci grantů a dotací Pardubického kraje a Programu rozvoje venkova 2007-2013 osy IV. Leader dokázali starostové vybraných obcí na svých katastrálních územích nejen zvelebit vnitřní prostory vhodnými stavebními a výsadbovými úpravami, ale také zpřístupnit svým občanů revitalizované okrajové části či blízké okolí. Hosté se během dvoudenního výjezdního semináře seznámili např. s ukázkami regenerace a přeměny skládky na relaxační plochy veřejné zeleně (obec Veselí), revitalizací rybníků a regenerací zámecké obory (městys Choltice) nebo výsadbou zeleně ve volné krajině (obec Stolany). Starostové spřátelených MAS diskutovali s místními zastupiteli problematiku financování či administraci spojenou s realizovanými projekty. V rámci exkurze byli navštíveni 3 regionální producenti, kteří pohovořili o spolupráci MAS a možnostech certifikace místních výrobků (pivovar ve Žlebských Chvalovicích, zámecká restaurace v Cholticích a Ventura Venkov s.r.o. s biotechnologií). Hosté si také prohlédli přírodní areál – obnovený ovocný sad na Lhůtách, který byl realizován v rámci společného projektu „Krajina je naše zrcadlo“.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 29.05.2014 v 07:24 hodin
MAS Železnohorský region