Železnohorský region

Vědecko-technický jarmark

Vědecko-technický jarmark v rámci pardubických městských slavností Zrcadlo umění se uskuteční v ÚTERÝ 17. ČERVNA 2014 od 9 do 17 hodin na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Univerzita Pardubice a její fakulty spolu s partnery připravily pro návštěvníky všech věkových kategorií program plný zábavy a her, zážitkových demonstrací a ukázek experimentů z nejrůznějších oborů života kolem nás a zajímavostí moderní vědy.
DEMONSTRAČNÍ STÁNKY:
Fakulta chemicko-technologická
Chemie kolem nás
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Elektrotechnika a informatika nás baví
Fakulta ekonomicko-správní
Matematické hrátky
Poznáte falešnou bankovku?
Dopravní fakulta Jana Pernera
Sestav kolejnici, změř vzdálenost, postav most
Fakulta zdravotnických studií
Zdravotníci se představují
Fakulta fi lozofi cká
Hry s historickými písmeny

Partnerské střední školy a další partneři
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Ukázky chemických pokusů a hasičské techniky
Střední zdravotnická škola Pardubice
První pomoc – základní modelové situace
Střední průmyslová škola elektrotechnická a VOŠ Pardubice
Zábavná elektronika
Východočeské muzeum v Pardubicích
Návštěva expozic pro školy
Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA Pardubice
Sledování dvou tváří Slunce a výtrysků žhavého plazmatu
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 23.05.2014 v 07:34 hodin
MAS Železnohorský region