Železnohorský region

Zpravodaj venkova - 05/2014

Nabízíme Vám odkaz na elektronickou podobu nového čísla Zpravodaje venkova. Rekapituluje dubnové události a přináší nová témata.
V 5. čísle roku 2014 si například můžete přečíst:
- Vláda schválila Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020
- Soutěž Vesnice roku má letos 20 let. Přihlásilo se 306 obcí.
- Výzva NS MAS: Pozor na diktátorský návrh Svazu měst a obcí k CLLD- Spolek v dubnu: Nezaměstnanost na venkově a meziobecní spolupráce
- NS MAS nevzdává boj za podporu mikropodniků z OP Podnikání. Ministerstvo průmyslu je zatím neústupné
- Nová marketingová značka Česká květina
- Ministr zemědělství: Český venkov dostane navíc 340 milionů eur - Moravští starostové navštívili úspěšné obce na Slovensku
- V Praze na Vyšehradě začíná národní putovní výstava Má vlast cestami proměn
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 09.05.2014 v 14:52 hodin
MAS Železnohorský region