Železnohorský region

Certifikát I. stupně ČSKS získala MAS ŽR

MAS Železnohorský region získala certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb. Slavnostně předala certifikát paní Martina Košlíková z Ministerstva pro místní rozvoj, specializované pracoviště ČSKS. Paní Košlíková představila i Český systém kvality služeb, do kterého jak věříme, se dle našeho vzoru zapojí i další organizace působící v oblasti cestovního ruchu. Pojďte s námi i vy cestou kvality!
Co je Český systém kvality služeb (ČSKS)? Je dobrovolný inovativní nástroj, který pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu. Nositelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Koncepce vychází z jednoduchých zásad řízeni kvality, jeho filozofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb v organizacích. ČSKS byl vytvořen s využitím licence německého systému Service Qualität Deutschland (SQD), který již více než deset let přispívá k rozvoji kvality služeb v Německu.
Úspěšné organizace získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců organizace.
V Železnohorském regionu nám záleží na tom, abychom našim návštěvníkům poskytovali kvalitní služby, dle jejich přání a očekávání.

Trenérem kvality pro naši organizaci se stal Martin Písař, který požadavky ČSKS zavedl v Turistickém informačním centru Heřmanův Městec, které, jako vůbec první organizace v ČR, zavedlo tyto požadavky. V rámci procesu certifikace byla stanovena naše vize a směr, kterým chceme dále rozvíjet naši organizaci a služby v oblasti cestovního ruchu. Následně byly rozpracovány zásady péče o zákazníka a dva procesy organizace – první zaměřený na činnost organizace a druhý na zapojení regionálních výrobců do turistických nabídek regionu. Železnohorský region jednotným systémem cíleně propaguje místní výrobky udělováním certifikátu Železné hory, regionální produkt, společně s výrobci tvoříme produktové balíčky.
Z jednotlivých kroků procesu vyšla určitá opatření, po jejichž realizaci budeme poskytovat kvalitnější služby zaměřené přímo na požadavky našich zákazníků.

Vizí MAS Železnohorského regionu je podpora rozvoje celého regionu realizací akcí za spolupráce veškerých subjektů na venkově s cílem zvýšení hospodářské stability místních poskytovatelů služeb. Jdeme cestou kvality poskytovaných služeb a chceme, aby návštěvníci byli u nás spokojeni a odjížděli od nás s naplněním všech očekávání.
V letošním roce chceme našim návštěvníkům nabídnout několik novinek, které jim zpříjemní jejich pobyt v regionu. Bude vydána stolní hra, katalog regionálních výrobců, díky kterému se budou moci návštěvníci seznámit s certifikovanými výrobci a přijít ochutnat jejich speciality nebo si zakoupit výrobek z regionu. Našim návštěvníkům chceme také nabízet ucelené turistické balíčky a itineráře se zaměřením na místní služby a produkci.

Po zpracování všech požadavků a jejich posouzení nezávislým hodnotitelským centrem nám byl přidělen Certifikát I. stupně ČSKS. MAS Železnohorský region je první certifikovanou organizací svého druhu v ČR.
V současné době je certifikováno celkem 41 organizaci z nejrůznějších oblastí CR, z toho 4 organizace se nacházejí přímo u nás v Železnohorském regionu, kromě MAS ŽR je to TIC HM, Autokempink Konopáč a Asociace kempů ČR. Chceme mít na svém území co nejvíce organizací, které chtějí pracovat na kvalitě svých služeb, a proto se snažíme tento systém propagovat a naše členské subjekty do něj zapojovat. Výsledkem jsou semináře Trenérů kvality I. stupně, které se v Heřmanově Městci konají, nejbližší se uskuteční 28. a 29. 4. 2014. V minulosti školením trenérů kvality z našeho území prošli zástupci z následujících organizací, kteří nyní zavádějí požadavky ČSKS a usilují o získání značky Q:
Zámecká restaurace Choltice
Centrum pro mne
TIC Nasavrky
TIC Třemošnice
TIC Seč
Autokempink Na pláži Seč
Farma Slunečný dvůr
Zámek Choltice
CK MACEK Nasavrky
Národní geopark ŽH
Hotel Šustr
Anna Marková
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 21.04.2014 v 19:16 hodin
MAS Železnohorský region