Železnohorský region

O nejlepší program obnovy vesnice

Venkovské osídlení a celý venkovský prostor mají nezastupitelný společenský, kulturní, ekologický a hospodářský význam. Programy obnovy a rozvoje venkovských obcí jsou založeny na vědomí svébytných hodnot venkova a na nezbytnosti jeho zdravého a komplexního vývoje v rámci trvale udržitelného rozvoje společnosti a v celkovém kontextu regionální politiky České republiky a Evropské unie. Práce na jejich přípravě byly v České republice zahájeny již v roce 1991, jejich rozpracování a naplňování bude pokračovat i v novém programovacím období 2014-2020.
To je výzvou nejen pro samotné obce, ale i pro studenty Univerzity Pardubice, zejména její fakulty ekonomicko-správní, kteří tak mohou získat zajímavou zkušenost pro svou navazující pracovní kariéru. Proto Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice – Ústav regionálních a bezpečnostních věd a MAS Železnohorský region v součinnosti s Centrem transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice pod záštitou senátora Ing. Petra Šilara vyhlašují soutěž O nejlepší program obnovy vesnice.

Soutěž bude zahájena iniciačním seminářem v dubnu 2014 a završena hodnotícím kolokviem v březnu 2015. Podrobnosti k soutěži a jednotlivým aktivitám, probíhajících v jejím rámci, naleznete na adrese www.upce.cz/cttz/pov.html.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 29.03.2014
MAS Železnohorský region