Železnohorský region

Český systém kvality služeb v Turistickém informačním centru Heřmanův Městec

Během měsíce září se uskutečnily, v prostorách Turistického informačního centra Heřmanův Městec, dvě víkendová školení Českého systému kvality služeb. Pro účastníky školení byl připraven i doprovodný program, při kterém si prohlédli židovské památky, Galery Cyrany, kostel sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci a zámek Choltice. O občerstvení se po celé dny staral regionální výrobce pan Josef Raba.
Český systém kvality služeb (ČSKS) je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci spolupracuje s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu (Asociace turistických informačních center ČR, Asociace kempů ČR, Asociace lanové dopravy ČR, Asociace turistických regionů ČR).

Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, přičemž jeho filosofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb v organizacích. Zapojeným organizacím systém umožňuje postupně získat odborné i praktické znalosti z oblasti řízení kvality ve službách a další odborné kompetence, které mohou využít při rozvoji svého podnikání. Úspěšné organizace získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců organizace.

Systém je vhodný pro všechny organizace, kterým záleží na svém dalším rozvoji a které mají zájem posilovat své postavení na trhu, jejich cílem je poskytovat služby nejvyšší kvality a naplňovat očekávání svých zákazníků.

První školení, které proběhlo v termínu 6. až 8. září 2013, bylo určeno pro regionální koordinátory Českého systému kvality služeb. Zúčastnilo se ho 11 odborníků z různých krajů, kteří budou následně šířit systém do svých oblastí.

Následující víkend 14. a 15. září proběhlo pilotní školení Českého systému kvality služeb. V rámci tohoto školení byl systém oficiálně spuštěn. Každá pilotní organizace vybrala jednoho zástupce, který se zúčastnil dvoudenního školení pro Trenéry kvality stupně I. Všichni účastníci školení absolvovali úspěšně a je tak nyní prvních 13 certifikovaných Trenérů kvality stupně I Českého systému kvality služeb. Trenéři na sebe vzali velký úkol, a sice jako první implementovat požadavky Českého systému kvality ve své organizaci, získat pro svou organizaci Certifikát kvality stupně I a svým příběhem inspirovat další poskytovatele služeb v České republice k zapojení se do systému.

Naše turistické informační centrum bylo také vybráno mezi tyto pilotní subjekty. Školení se zúčastnil Martin Písař – vedoucí TIC, který na základě získaných znalostí zavede v organizaci tento systém, stanový její vizi a stanoví kroky procesu služeb. Následně po splnění všech podmínek bude přidělen informačnímu centru Certifikát kvality stupně I označení pro organizaci splňující podmínky Českého systému kvality.

Z našeho okolí byl mezi pilotní subjekty, také vybrán Autokempink Konopáč. Za tuto organizaci byl proškolen Trenérem kvality služeb I. Stupně pan Bohumil Starý.

Doufejme tedy, že se nám podaří splnit náročné podmínky Českého systému kvality a podaří se nám získat certifikát a budeme pak dostatečně inspirující i pro další organizace, které tohoto označení budou chtít dosáhnout. Více o samotném systému se můžete dozvědět na www.csks.cz.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 18.09.2013 v 14:13 hodin
MAS Železnohorský region