Železnohorský region

Železnohorský region žije

Dovolujeme si Vás pozvat na akci Železnohorský region žije, která se uskuteční v Autokempinku Konopáč v rámci Babího léta v Železných horách. Akce se uskuteční 20.9.2013 od 17:00 hodin v restauraci autokempinku. V rámci této akce proběhne prezentace činnosti občanského sdružení, obcí, mikroregionů, neziskových organizací, institucí, podnikatelů, regionálních výrobců, obyvatel regionu…
PROGRAM:
17.00 hod. zahájení – slovo předsedy a místopředsedy Železnohorského regionu

17.15.hod. souhrnná prezentace zajímavých aktivit Železnohorského regionu

17.45 hod. ŽELEZNÉ HORY regionální produkt – setkání certifikovaných regionálních výrobců – zhodnocení spolupráce, tvorba nových aktivit

18.15 hod. postupná prezentace zajímavých aktivit mnoha členských subjektů

Národní geopark Železné hory, Infocentra regionu – společné aktivity v rámci turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko, Společnost přátel Železných hor, Lukáš Rychtecký - zámek Choltice, Josef Raba - certifikovaný regionální výrobce, Vladimír Lašek - Jezdecký oddíl Železné hory, Eva Joachimová - Nadace Bílý Jeřáb a další

Předpokládané oficiální ukončení cca ve 20.00 hod. Dále volný a doprovodný program.

V rámci programu bude probíhat veřejná diskuze ohledně zaměření směřování aktivit Železnohorského regionu v budoucím období 2014 – 2020.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Procházka vlastivědnou stezkou Rybniční soustava Heřmanoměstecka
Prohlídka areálu autokempinku Konopáč
Představení certifikovaných výrobců regionu pod značkou ŽELEZNÉ HORY regionální produkt
Ochutnávka regionálních produktů
Představení aktivit jednotlivých členů
Představení kolekce propagačních materiálů

Akce se koná v návaznosti na tradiční Babí léto na Železných horách, které bude zahájeno ve 14:00 hodin.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 19.09.2013 v 11:36 hodin
MAS Železnohorský region