Železnohorský region

Venkov č. 12/2013

Nabízíme Vám nové číslo dvouměsíčníku Venkov – periodika, které vychází v tištěné i elektronické podobě. Jeho posláním je propagovat život na venkově, přibližovat specifika venkovského rozvoje a samozřejmě také představovat úspěšné projekty.
V tomto čísle se můžete mimo jiné seznámit s problematikou zabezpečování dostatečného počtu mladých odborníků pro naše zemědělské podniky. Na příkladu farmy Moulisových nebo posledního držitele ocenění Bartákův hrnec (ocenění pro nejlepšího ekologického zemědělce) Ondřeje Podstavka je vidět, že podnikání v zemědělství může být i v současné době zajímavou činností.

Ve všech regionech České republiky jsou již známi nositelé krajských ocenění Oranžová stuha pro rok 2013 a vítězové krajských kol soutěže Vesnice roku 2013 – jejich seznam a bližší informace k těmto oceněním jsou na stránkách Venkova také k dispozici.
Významná část tohoto čísla je věnována hodnocení dosavadních zkušeností s implementací metody LEADER v České republice. Teoretické informace jsou doplněny prezentací některých úspěšných projektů realizovaných na územích místních akčních skupin.
Výběr z připravovaných akcí v regionech naleznete v Kalendáriu a v samostatné příloze věnované regionálním potravinám naleznete (stejně jako v předchozích číslech) recept z krajové kuchařky.
Díky širšímu obsahovému záběru se k Vám dostává časopis, který Vám může být nápomocen při Vašich aktivitách. Těšíme se na Vaše podněty, připomínky, náměty i nápady, jak by Vám Venkov mohl ještě lépe sloužit. Prioritou jsou – vzhledem k zaměření časopisu – pochopitelně především náměty spojené s Programem rozvoje venkova a Celostátní sítí pro venkov.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 27.08.2013 v 08:08 hodin
MAS Železnohorský region