Železnohorský region

Zpravodaj venkova č. 1/2013

V 1. čísle roku 2013 si například můžete přečíst: Vítězové Vesnice roku 2012 se tradičně sešli v adventní Praze, ČR je místopředsednickou zemí ELARD - Evropské asociace LEADER pro rozvoje venkova, SPOV ČR na valné hromadě: Partneři potvrdili přátelské vztahy, smutnění z nedobrého výhledu POV v krajích, SZIF převzal agentury pro zemědělství a venkov.
http://www.agrovenkov.cz/default.asp?typ=1&val=124341
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 14.01.2013 v 09:10 hodin
MAS Železnohorský region