Železnohorský region

NÁŠ REGION V ŽELEZNOHORSKÉM REGIONU

Ve dnech 19. – 21.9.2012 členové Železnohorského regionu byli hostiteli a průvodci představitelů a členů partnerské MAS Náš region z pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje. Tímto setkáním a výměnou zkušeností pokračovali v navázané spolupráci z r. 2011, kdy se představitelé a členové Železnohorského regionu v rámci výjezdního vzdělávacího semináře Regionální školy obnovy a venkova Čepí seznámili s činností a územím MAS Náš region.
Vzdělávací seminář na území Železnohorského regionu byl zahájen v centrále MAS ŽR, v Heřmanově Městci, kde účastníci byli seznámeni se základním rozsahem projektů MAS ŽR a se skladbou činnosti centrály. V rámci představení realizovaných projektů - příkladů dobré praxe v území, si účastníci prohlédli prostory multifunkčního objektu města pro neziskové aktivity, vč. městské knihovny. V objektu bývalé synagogy sloužící nyní kulturním účelům přivítala přítomné Ing. Sedláčková, místostarosta města Heřmanův Městec. Dále účastníci shlédli výstavní expozici Gallery Cyrany a Městské galerie, realizovaný projekt rekonstrukce zázemí hasičské zbrojnice, projekt Památky promlouvají, aj. V areálu autokempinku Konopáč se seznámili s naučnou stezkou Město dvou moří a Vlastivědnou stezkou Rybniční soustava Heřmanoměstecka.
Hlavní program semináře s cílem maximálního zajištění výměny informací a zkušeností v rámci realizace projektů proběhl v restauraci autokempinku Konopáč za účasti mnoha členů MAS ŽR. Diskuzi a výměně zkušeností předcházela podrobná prezentace aktivit místní MAS, kterou zahájili předseda Bohumil Starý a člen představenstva Václav Dostál, prezentací provedla manažerka Kateřina Korejtková.
Další den účastníci procestovali napříč region a navštívili mnoho zajímavých realizovaných aktivit za doprovodu administrátora projektů Martina Písaře. Starosta obce Krásné p. Kučera představil např. celkové úpravy veřejných ploch v obci a systém běžkařských tras Železných hor, p.Tomášek představil jezdecký agroareál v Polánce vč. projektu úpravy ploch a mobiliáře pro návštěvníky, celkový dojem o krajině a reliéfu regionu si účastníci udělali z rozhledny Boika. Ing. Mrtka, ředitel Zemědělské a.s. účastníkům představil novou bioplynovou stanici a p.Lašek pestrost nabídky aktivit Ranče LL v Kovářově a aktivity v rámci značení hipostezek v regionu. Poslední prezentace proběhla ve Žlebských Chvalovicích v pivovaru p.Kutilka s ochutnávkou certifikovaného regionálního produktu Železnohorského ležáku.
Poslední den na území Železnohorského regionu byl zahájen v multifunkčním areálu rozhledny Barborka v Horních Raškovicích prezentací p. Blažka. P. Valenta, starosta obce Veselí představil aktivity obce, např. Relaxační zónu, která se skládá z biokoridoru, sportovišť a exteriérových expozic. Mgr. Bolek, starosta městyse Choltice, přivítal účastníky v areálu zámku Choltice. Ing. Málek provedl účastníky oborou a objektem kaple sv. Romedia a seznámil je

s místní historií. V rámci ochutnávky certifikovaných regionálních produktů p. Raba představil filozofii a výsledky spolupráce místních producentů. P.Blažek místopředseda MAS ŽR ve Svinčanech provedl účastníky chovatelským areálem před nadcházející výstavou a představil projekt rekonstrukce zázemí pro chovatele.
Zakončení semináře proběhlo při slavnostním zahájení tradiční akce v regionu na podporu odbytu místní produkce – 17. ročníku Babího léta na Železných horách.

Závěrem semináře byla definována dohoda o přípravě projektů spolupráce MAS nejen v oblasti rozvoje turistické infrastruktury a osvěty o národních geoparcích na územích obou partnerských regionů (Národní geopark Železné hory a Egeria v Karlovarském kraji). Akce byla účastníky z obou regionů hodnocena jako vysoce přínosná pro další rozvoj regionů.

Poděkování patří všem představitelům, členům a přátelům Železnohorského regionu, kteří se akce zúčastnili a představili své projekty a zajímavé aktivity účastníkům z partnerské MAS Náš region.


Kateřina Korejtková, manažerka Železnohorského regionu
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 24.09.2012 v 09:34 hodin
MAS Železnohorský region