Železnohorský region

VENKOV č. 5

nabízíme Vám v elektronické podobě páté číslo dvouměsíčníku VENKOV - informačního periodika Programu rozvoje venkova, který vydává Ministerstvo zemědělství. V těchto dnech vychází rovněž tištěná verze, která byla předána do tisku 1.června 2012.
V periodiku si například můžete přečíst:

- Editorial napsala Kateřina Adamcová, ředitelka odboru projektových opatření PRV, Státní
zemědělský intervenční fond
- Nové opatření v Programu rozvoje venkova (Získávání dovedností, animace a provádění)
- LeaderFEST 2012 – Levoča
- Podporu obcí a zemědělců nelze oddělovat, říká ministr
zemědělství Petr Bendl
- Národní síť Místních akčních skupin ČR, rozhovor s Františkem
Winterem, předsedou NS MAS ČR
- LEADER po roce 2014 – komunitně vedený místní rozvoj
- Spolek pro obnovu venkova ČR – rozvoj vesnic a kvalita jejich
života
- Podlipansko – „most“ mezi Polabím a Posázavím
- Zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova
- Státní zemědělský intervenční fond – MAS a metoda LEADER v PRV
- Nový traktor pro mladého zemědělce
- Obnovená tradice vaření piva ve Šťáhlavech
- Šešule – volnočasový klub mládeže ve Stráži pod Ralskem
- Hippostanice Zelčín – zoopark na ostrově
- Fontána v Bruntále se jmenuje Řeka
- Farmářské slavnosti s podporou Ministerstva zemědělství
- Nastavení standardů pro činnost MAS
- Příprava programovacího období 2014 - 2020

Zpravodaj si můžete stáhnout také na adresách:
www.eagri.cz/venkov
www.denik.obce.cz
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 11.06.2012 v 12:57 hodin
MAS Železnohorský region