Železnohorský region

Dny Železnohorského regionu - tisková zpráva - 19. - 22.4.2012

V rámci rozšíření nabídky tradičních i nových aktivit a atraktivit, zlepšení propagace nových projektů, akcí, zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, podpory místního patriotismu a zefektivnění spolupráce infocenter v souvislosti se zkvalitněním systému podpory regionálního turistického ruchu, proběhl na území Železnohorského regionu již čtvrtý ročník čtyřdenního maratónu akcí Dny Železnohorského regionu pod heslem „VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region. Letošní ročník byl zaměřen na podporu regionálních výrobců – držitelů certifikátů ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®.
Dne 19.4. proběhla tradičně zahajovací akce pro odborníky - pracovníky infocenter regionu a dalších sousedních oblastí, pracovníky Destinační společnosti Východní Čechy (DSVČ), pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, zástupce médií, představitele, členy a regionální výrobce Železnohorského regionu, spolupracující subjekty a partnerské regiony (MAS Havlíčkův kraj, MAS Podhůří Železných hor). Akce byla zahájena v areálu Mladotického mlýna, kde Nadace Bílý jeřáb poskytuje služby v oblasti cestovního ruchu a je nositelem kulturních aktivit v regionu.
V úvodní prezentaci Kateřina Korejtková, manažerka MAS Železnohorský region, představila nové aktivity cíleně zaměřené na rozvoj spolupráce jak členů, tak i partnerských subjektů. Mezi významné projekty byl zařazen projekt Spolupráce MAS z prostředků PRV 2007-13, Osa IV.Leader Programy pro školy Železnohorského regionu a Regionu Kunětické hory – tématické výlety v rámci mimoškolní výuky či náplň činnosti pro různorodé zájmové kolektivy s maximálním využitím potenciálu uvedených regionů, vč. služeb, tradic, historie a přírody. Jako pilotní projekt v oblasti vzájemné podpory regionální turistiky realizovaný z vlastních zdrojů byl představen Katalog výletů, vč. sériových map 4 sousedních regionů Pardubického kraje a kraje Vysočina (Železnohorský region, Hlinecko, Maštale, Havlíčkův kraj), který budou moci návštěvníci a turisté využít již o letních prázdninách. Stěžejním projektem pro r. 2012 se stal systém regionálního značení realizovaný za finanční podpory Pardubického kraje ve spolupráci s Asociací regionálních značek. Se značenými výrobky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt® se návštěvníci a obyvatelé mohou setkávat již nyní. Certifikované výrobky a produkty jsou k dostání v areálech výrobců a místních informačních centrech. V Heřmanově Městci v multifunkčním centru je pro obyvatele a návštěvníky připraven prostor výstavní i prodejní.
V dalším bloku byl představen nový marketingový nástroj Železnohorského regionu – www.zeleznohorsky-region.cz, který se přizpůsobil rozvoji a potřebám regionu v oblasti cestovního ruchu. Na tento nástroj navazují propagační materiály, které již obsahují i informace vycházející ze spolupráce s regionálními výrobci či Národním geoparkem Železné hory.
Vrcholem dne bylo slavnostní předání certifikátů všem regionálním výrobcům – nositelům regionální značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®. Výrobci představili své výrobky a produkty přítomným, kteří nejen slovně, ale i fyzicky měli možnost si prohlédnout celou kolekci 19-ti výrobků. Výrobci se přirozeně začlenili do aktivit Železnohorského regionu a dohodli se na volné spolupráci a vzájemné podpoře mezi sebou. Přítomní zástupci partnerských organizací, vč. Ing. Hoška, pracovníka Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a informačních center ocenili činnost výrobců zaslouženým potleskem.
Odpolední program přítomným představil činnost certifikovaných regionálních výrobců v praxi. Ve Žlebských Chvalovicích v palírně a pivovaru pana Kutílka byl představen provoz místního pivovaru, vč. technologie vaření piva a služeb spojených s jeho odbytem. V areálu byla k ochutnání vedle Železnohorského ležáku také hovězí kýta pana Jana Vašíčka ze skotu francouzského plemene BLONDE D´AQUITAINE aspirujícího na režim BIO a ukázka kovářského řemesla pana Aleše Navrátila.

Dne 20.4. proběhl den otevřených dveří ve všech pěti infocentrech regionu. Obyvatelé, návštěvníci, a také zástupci škol i s dětmi, využili možnost získat aktuální informace o akcích, nové prezentační materiály Železnohorského regionu, Pardubického kraje v rámci spolupráce s DSVĆ a sousedních regionů, které byly získány na základě „burzy“ propagačních materiálů dne 19.4. Pracovníci infocenter v Heřmanově Městci, v Přelouči, v Třemošnici, v Seči a Nasavrkách ochotně poskytovali veškeré informace, zveřejňovali zpracované prezentace o jednotlivých projektech a akcích a prezentovali výrobky a akce podnikatelských a neziskových subjektů, vč. regionálních výrobků.

Dne 21.4. proběhl za velkého zájmu veřejnosti již sedmý turnus autobusového putování po regionu pro návštěvníky a místní obyvatele po zajímavých projektech, objektech a lokalitách, kam se jinak návštěvník sám těžko dostává, pod vedením Martina Písaře, pracovníka Železnohorského regionu. Dopravu zajistila firma Autokempink Konopáč pod vedením Bohumila Starého, předsedy Železnohorského regionu. Akce proběhla v duchu osvěty a podpory místních projektů, regionálních výrobců, místního patriotismu a zkvalitnění regionálního turistického ruchu v rámci všeobecného rozvoje venkova.
Ing. Málek seznámil účastníky v kostele sv. Vavřince ve Svinčanech s historií místního rodu Gerštorfů, M.Písař přiblížil budoucí lokality Národního geoparku Železné hory v Chrtníkách, pan Vašíček představil svůj chov hovězího skotu na farmě v Licoměřicích. V rámci návštěvy pivovaru a palírny pana Kutílka ve Žlebských Chvalovicích účastníci ochutnali i pečené hovězí z farmy Jana Vašíčka a med a medovinu pana Jiřího Vašíčka. Člen sdružení BOII provedl účastníky rozestavěnou Keltskou vesnicí v Nasavrkách a ředitel Ing. Mrtka osvětlil funkci a přínos bioplynové stanice v zemědělském areálu Zemědělská a.s., v Horním Bradle. Na závěr akce si účastníci prohlédli nový penzion Motýlí louka v Chlumu, který nabízí velmi pestré aktivity a služby.
Doprovodnou akcí pro tento den bylo slavnostní otevření venkovní kuželny v obci Veselí v místním Relax parku za účasti pana ředitele SZIF Hradec Králové Ing. Sobela, jejíž výstavba byla podpořena prostředky v rámci realizace Strategického plánu LEADER Železnohorského regionu.
Účastníci opět vysoce hodnotili možnosti poznávání projektů, aktivit a atraktivit regionu touto organizovanou formou a dostalo se jim množství tipů, podnětů a propagačních materiálů pro plánování svých vlastních volnočasových aktivit v regionu. V rámci komunitního plánování přispěli k rozvoji svého regionu poskytnutím dalších podnětů a návrhů aktivit.

Dne 22.4. proběhl Den otevřených dveří v podnikatelských areálech členů Železnohorského regionu, o kterých informovala média Český rozhlas Pardubice a Chrudimský deník. Obyvatelé a návštěvníci měli jedinečnou možnost navštívit zajímavá místa s výhodným bonusem, jenž měl podobu volného vstupu či obdržení drobné pozornosti. Mezi areály byly kvalitní stálice: Synagoga a Gallery Cyrany v Heřmanově Městci, Expozice Po stopách Keltů v Nasavrkách, Areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích, Hrad Lichnice, Ranč LL v Kovářově, aj. Mezi novinky sezóny patřila Berlova vápenka v Závratci a areály regionálních výrobců a podnikatelů. Autokemping Konopáč pořádal již tradičně zabijačkové hody. Provozovatelé aktivit a areálů rádi využili možnosti prezentovat se v rámci zvýšení podpory využívání místních služeb a odbytu výrobků v oblasti regionálního cestovního ruchu. Účastníci kladně hodnotili jejich aktivity, které budou pomáhat rozvíjet a podporovat svojí návštěvností.

Pracovníci informačních center těmito akcemi opět prohloubili dosavadní dobrou spolupráci. Na základě detailního poznání aktivit a atraktivit budou schopni zajišťovat kvalitní poskytování informací příchozím turistům a spolupracovat při přípravě tématických turistických produktů a marketingových aktivit na větším území, v rámci příprav potenciálních projektů dle aktuální potřeby regionu v rámci realizace Strategického plánu LEADER MAS Železnohorský region, turistických oblastí, DSVČ Pardubického kraje, partnerských regionů MAS a v neposlední řadě Národního geoparku Železné hory.


Poděkování za spolupráci na přípravě a koordinaci akce patří pracovníkům infocenter Heřmanoměstecko, Třemošnice, Seč, Nasavrky a Nadaci Bílý Jeřáb v Mladoticích.
Dále poděkování patří všem stávajícím i potenciálním členům regionu a regionálním výrobcům, kteří představili své aktivity účastníkům a všem dalším partnerským subjektům, jenž přispěly svými postřehy ke zkvalitnění poskytovaných informací a návrhu společných témat, která budou využita v rámci příprav dalších aktivit Železnohorského regionu.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 26.04.2012 v 08:50 hodin
MAS Železnohorský region